Offshore wind farms in BE

Windparken in Belgische Noordzee zullen in 2022 groene stroom voor bijna 2 miljoen Belgische huishoudens geleverd hebben

Geen overwinsten voor de offshore windparken in 2022 Offshore wind productie in 2022 Alle 8 windparken in de Belgische Noordzee zijn sinds december 2020 volledig…

OPEN BRIEF – Maak van de energiecrisis een kans om sneller 6 GW nieuwe energiecapaciteit in de noordzee te bouwen

Voor België is de enige uitweg uit de energiecrisis structurele energiebesparing én meer inzetten op hernieuwbare energie. Zon in de zomer en wind…
Premier De Croo visits the Belgian offshore wind farms

“Dit is Belgisch!”

Windenergie in de Noordzee voor versnelling energietransitie en meer energieonafhankelijkheid Het Belgian Offshore Platform nodigt de premier, en de ministers van…
Storm op zee

Stormachtige februari stuwt offshore energieproductie naar nieuw record

Voor het eerst overschreed de maandelijkse productie de kaap van 1 TWh. Februari 2022 verbetert zo vlot het vorige maandrecord (878 GWh) van…

Windparken in Belgische Noordzee leverden in 2021 groene stroom voor bijna 2 miljoen Belgische huishoudens

Offshore wind productie in 2021 2021 is het eerste jaar waarin de offshore windenergiezone, gelegen op 23 tot 54 km afstand van de kust, volledig…

Klimaatvriendelijke Noordzeestroom voor 2,2 miljoen gezinnen

Na een tiental jaren van constructie en stapsgewijze oplevering van windmolenparken in de Belgische Noordzee, werd in 2020 de voorlopige maximumcapaciteit van 2,262 GW bereikt.

Officiële inhuldiging SeaMade markeert voltooiing van de eerste windenergiezone in de Belgische Noordzee

In aanwezigheid van premier De Croo en twee andere leden van de federale regering werd op 20 oktober 2021 in Oostende het windmolenpark…

Windenergie in de Noordzee kan hand in hand gaan met bescherming van de Noordzeenatuur

Brussel, 24 juni 2021 – Het Belgian Offshore Platform (BOP) en 4Sea (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace België, Natuurpunt en WWF-België) hebben de gezamenlijke…
Logos des organisations EDORA, ODE et BOP

Tegen 2030 komt helft van belgische elektriciteit uit wind- en zonne-energie

Aan de vooravond van de Dag van de Wind herinneren de Belgische federaties voor hernieuwbare energie (EDORA, ODE en BOP) er graag aan…
Infographic about the benefits of offshore wind energy in Belgium

6 GW offshore wind in de Belgische Noordzee: goed voor de economie en voor het klimaat

Brussel 1 juni 2021 – De laatste jaren is er in Europa, maar ook wereldwijd, een stroomversnelling gekomen in de uitvoering van het…
Wind farms in the Belgian North Sea

Eerste offshore wind energiezone in de Belgische Noordzee volledig en op tijd volgebouwd

De eerste windmolenzone in de Belgische Noordzee is volledig en binnen de vooropgestelde timing volgebouwd. De laatste twee windparken in dit gebied, Northwester…
Picture of a boat in the Belgian Offshore wind farms

België vierde land wereldwijd voor offshore windenergie voorsprong op Denemarken en Nederland

Met de installatie van Northwester 2 in mei bereikt België 1.775 MW geïnstalleerd vermogen en overtreft het Denemarken als 4de offshore windenergieproducent wereldwijd.

François Van Leeuw benoemd tot nieuwe voorzitter van het Belgian Offshore Platform

De Raad van Bestuur van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft François Van Leeuw benoemd tot voorzitter van het BOP. Hij volgt…

BOP uitgenodigd op de Commissie voor Energie en Klimaat

Mijnheer de voorzitter, Dames en heren volksvertegenwoordigers, Het Belgian Offshore Platform, de vereniging die de eigenaars van de windparken in het Belgische deel van…

Winter 2019-2020: offshore windenergie in de Belgische Noordzee breekt record

Deze winter (nov 2019 – maart 2020) dekte offshore-windenergie ± 9% van de totale elektriciteitsvraag in België, wat de helft hoger is dan…

Record Belgische offshore windenergie gebroken in februari

Februari 2020 was een recordmaand voor offshore wind in België: 804 GWh productie (nb gemeten op het injectiepunt van het Elia net); Dit komt overeen…
Storm op zee : windparken zijn blijven draaien

Storm op zee Ciara: windparken zijn blijven draaien

Gedurende de hele zondag is er stroom geproduceerd vanop zee, maar omwille van de omstandigheden niet aan de maximale productie van 1550 MW. De kleinste…
Parcs éoliens en mer du Nord belge – Avril 2019 / Luchtfoto windpark Northwind in de Belgische Noordzee – april 2019

In 2020 2,2 miljoen gezinnen voorzien van groene stroom uit de Belgische Noordzee

Momenteel staan in de Belgische Noordzee zes windmolenparken met een totale capaciteit van 1.556 MW: C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind, Rentel en Norther. In…
Offshore windenergie is een belangrijke bouwsteen van de energietransitie in België

10 jaar windenergie in de Belgische Noordzee!

In april 2009 zijn de eerste 6 windturbines van het offshore windmolenpark C-Power gestart met de productie van de eerste groene stroom uit…

Naar 450 GW windenergie in de Noordzee tegen 2050

Op 20 juni 2019 hebben in Esbjerg, Denemarken, de Noordzeeministers een gezamenlijke verklaring ondertekend met de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 een vermogen…

Offshore windenergie in de Belgische Noordzee: naar 4000 MW tegen 2024

Het Belgian Offshore Platform overhandigt memorandum 2019-2024 aan de premier Met zes offshore windmolenparken, goed voor 1556 MW, staat België vandaag in de wereldtop van…

2019 wordt recordjaar voor windenergie in de Belgische Noordzee

Op dit moment zijn vijf windmolenparken met een totale capaciteit van 1.186 MW operationeel in de Belgische Noordzee: C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind en…

Nieuwe ruimte voor windenergie op zee = goed voor het klimaat en de economie!

Brussel, 7 december 2018 – De federale regering keurt het Noordzeeplan van staatssecretaris De Backer goed. Het BOP, de sectororganisatie voor windenergie in de…

Klimaatmars – Hernieuwbare energieorganisaties stappen mee voor doortastend en doeltreffend klimaatbeleid

Naar aanleiding van het begin van de klimaattop van de Verenigde Naties op 3 december in Katowice, trekt op 2 december in Brussel de mars…

Windenergie op zee draait op volle toeren!

Het vijfde windmolenpark in de Belgische Noordzee is deze zomer elektriciteit beginnen te produceren. Hiermee is de kaap van stroom voor 1,2 miljoen gezinnen overschreden.
Photo of the stunt on the Ostend beach: 15,000 paper windmills were placed, making up the number 1,000,000.

Test nu je kennis over windenergie op zee!

Wist je dat sinds kort al 1.000.000 gezinnen groene stroom gebruiken van windmolens in de Noordzee? Test je kennis over windenergie op zee en maak…

Windenergie uit de Belgische Noordzee: in 2018 groene stroom voor 1 miljoen gezinnen!

In 2017 werd in de Belgische Noordzee 2867 gigawattuur elektriciteit geproduceerd, goed voor het gemiddeld stroomverbruik van om en bij 800 000 gezinnen. In de…

Groen licht voor 716 MW offshore windenergie in de Belgische Noordzee!

Na meer dan een jaar onzekerheid over het investeringsklimaat voor de windparken Mermaid, Northwester 2 en Seastar, heeft de federale regering op 27 oktober 2017…

Opiniepeiling: Belgen massaal voor meer windenergie op zee om klimaatdoelstelling te halen

Uit een opiniepeiling uitgevoerd door Kantar TNS in de periode van 30 juni tot 7 juli 2017 blijkt dat bijna 9 op de 10 Belgen…

Workshop windenergie in de Belgische Noordzee

Op woensdag 21 juni heeft de vzw Horizon Educatief in samenwerking met het Belgian Offshore Platform, in Oostende een lespakket voorgesteld over de…

165 MW nieuwe capaciteit windenergie op zee operationeel

 …

Blij met duidelijke taal van premier Michel over klimaatbeleid

Premier Michel zei gisteren in de Kamer dat “Falen in strijd tegen opwarming van de aarde geen optie is.” De offshore windenergiesector is blij…

Binnenkort Belgische mosselen?

De Ugent, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werken hiervoor samen met windmolenparken Belwind en…

4 GW windenergie in de Belgische Noordzee?

Op 8 februari 2017 organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze…

15.000 tot 16.000 jobs in de Belgische offshore windenergie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector, die op termijn 15,000 à 16,000 nieuwe banen kan…

België’s grootste offshore windturbinepark Norther volledig gefinancierd en klaar voor bouw

De bouw van het grootste windturbinepark van België kan nu echt van start gaan. Na de goedkeuring door de Europese Commissie van de staatssteun heeft…

Rentel nv bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee

Nieuwe voorzitter

De Raad van Bestuur van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft Jaak Rutten benoemd tot voorzitter van het BOP.

Aanstelling secretaris-generaal

De Raad van Bestuur van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft Annemie Vermeylen aangesteld als Secretaris-Generaal van het BOP. In deze functie volgt ze Lut…

Offshore windenergiesector neemt kennis van nieuw ondersteuningsmechanisme maar betreurt blijvende onduidelijkheden

De regering heeft vandaag een akkoord bereikt over de hervorming van de steun voor offshore wind. Met deze beslissing hoopt de sector dat er een…

Minister van energie Marghem erkent de nood aan een duidelijke energievisie en een stabiel investeringsklimaat

Federaal minister van energie, Marie-Christine Marghem, opende vandaag in Parijs mee de EWEA Conferentie, één van de belangrijkste jaarlijkse afspraken van de Europese windsector. Haar…

Offshore windparken produceren elektriciteit voor 800.000 gezinnen

In het eerste kwartaal van dit jaar produceerden de 181 turbines op het Belgische deel van de Noordzee 722.000 MWh hernieuwbare energie. Dit komt overeen…

Wind op zee geeft energie aan onze economie

In de sector van de hernieuwbare energie neemt de offshore windenergie een steeds belangrijker plaats in. De productie van windenergie op zee zal op termijn…

Hernieuwbare energie: (meer dan ooit) een evidentie

“Jaarlijks 9.200 jobs in België voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en nog eens 2.700 bijkomende jobs voor de exploitatie ervan.” Dit is een van…

Offshore windsector is klaar voor de winter

De voorbije maanden hebben de exploitanten van de offshore windturbineparken in de Noordzee een preventief onderhoudsprogramma afgewerkt om de staat van de turbines waarmee ze…

Offshore wind cruciaal voor Belgische bevoorradingszekerheid en energieonafhankelijkheid

Offshore windenergie dekt tegen 2020 10 % van Belgische elektriciteitsbehoefte. Eigen productiecapaciteit en bevoorradingszekerheid in belang van Belgische economie.

Offshore windenergie: onduidelijkheden en beperkte houdbaarheid van het nieuw steunmechanisme bedreigen toekomstige investeringen

De overblijvende onduidelijkheden in het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende “de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie”…

Officiële opening grootste Belgische offshore windturbinepark

Belgen geven duidelijk voorkeur aan hernieuwbare energieproductie

Een IPSOS peiling (uitgevoerd op vraag van de hernieuwbare energiefederaties ODE, EDORA en BOP) geeft aan dat bijna 7 Belgen op 10 de voorkeur geven…

Kernuitstap: Belgen geven duidelijk voorkeur aan hernieuwbare energieproductie

Een IPSOS peiling (uitgevoerd op vraag van de hernieuwbare energiefederaties ODE, EDORA en BOP) geeft aan dat bijna 7 Belgen op 10 de voorkeur geven…

Top windmaanden voor C-Power

Het C-Power windpark, dat in september vorig jaar officieel ingehuldigd werd, draaide in december en januari op volle toeren en produceerde in twee maanden 24%…

Hervorming steun offshore wind: akkoord federale regering.

De regering heeft gisteren een akkoord bereikt over de hervorming van de steun voor offshore wind. Met deze beslissing komt een einde aan een periode…

Nieuw record productie windstroom in België

Deze middag werd een nieuw Belgisch record aan windstroom gevestigd. Netbeheerder ELIA registreerde een windstroomproductie van 1.200 MW. Met een afname van 9.900 MW was…

Offshore wind werkt

Kanaal Z – 23/09/2013…

Parkwind sluit partnership akkoord af met Sumitomo Corporation

Parkwind heeft een strategisch partnership afgesloten met de Japanse industriële groep Sumitomo. Daarmee kunnen de huidige aandeelhouders van Parkwind en zijn managementteam, samen met de…

Belgische offshore activiteiten in het nieuws

VRT – Eén 14/08/2013 Het 7 uur journaal Windmolens   VRT – Eén 15/08/2013 Het 7 uur journaal Windmolens  …

Kost offshore wind in België lager dan Europese gemiddelde

De maatschappelijke ondersteuningskost van offshore wind in België is lager dan in de omringende landen. Ook de bruto inkomsten voor de verschillende projecten zitten onder…