Veilig varen

België werkt volop aan de transitie naar duurzame energie, met offshore windenergie als één van de leidende krachten. Onze Noordzee biedt een ideale omgeving voor de ontwikkeling van offshore windparken, die een belangrijke bijdrage leveren aan de energiebehoefte van ons land terwijl ze tegelijkertijd onze inzet voor een groenere toekomst onderstrepen. 

Het varen naar de Belgische windparken op de Noordzee is een avontuur van zowel uitdaging als verwondering, maar moet vooral voor iedereen veilig verlopen. 

Ondersteun mee onze campagne!

Download hieronder het campagnemateriaal:

Like en share onze campagne op Facebook, Instagram, X en LinkedIn.

Graag een geprinte affiche en/of geprinte brochure voor jouw club, vereniging of organisatie gewenst? Stuur jouw aanvraag naar js@belgianoffshoreplatform.be met vermelding van: het gewenste aantal geprinte affiches/ brochures en adres. 

TIP: Duurzaamheid is prioriteit! Vraag alleen aan wat je nodig hebt en help mee verspilling te vermijden.

VANDAAG WORDEN DE BELGISCHE WINDMOLENPARKEN STEEDS MEER GECONFRONTEERD MET ONGEAUTORISEERDE INTRUSIES 

Ongeautoriseerde intrusies verwijzen naar de ongeoorloofde toegang met een vaartuig tot offshore windmolenparken waarvan het vaartuig niet over de juiste toestemming of bevoegdheid beschikt, die zo de veiligheid en integriteit van de windmolenparken in gevaar brengt.

Waarom zijn ongeautoriseerde intrusies een probleem?

Het binnenvaren van offshore windparken zonder toestemming vormt een ernstige bedreiging voor verschillende aspecten:

  • Veiligheid: Ongeautoriseerde vaartuigen kunnen een direct risico vormen voor de veiligheid van de infrastructuur van de windmolenparken als voor diegene die de intrusie veroorzaakt. 
  • Operationele onderbreking: Ongeplande activiteiten in windmolenparken kunnen leiden tot verstoringen in de normale bedrijfsvoering, wat resulteert in een verstoring van productiviteit en potentiële schade aan infrastructuur boven en onder water.

WETGEVING

Veiligheidsafstanden

Via de website van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vind je alle informatie terug over o.a. de veiligheidsafstanden voor windmolenparken op de Belgische Noordzee.

Als je op 500m buiten de grenzen van de eengemaakte energiezone blijft, mag je langs de windmolenparken varen. Even indrukwekkend en 100% veilig!

Windmolenparken zijn een gesloten zone. Deze zone is vastgelegd in Berichten aan Zeevarenden: BaZ 2022 - Nr. 04 - berichten 109 - 113. 

Monitoring

De windparken zijn uitgerust met nautische apparatuur zoals radar, VHF en AIS om zo de doorvaart te volgen. De Belgische Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. 

Overtredingen van de veiligheidszone van de windmolenparken kan leiden tot administratieve vervolging waarbij de boete voor een zware en langdurige inbreuk kan oplopen tot 10.000 euro en meer.

Nood

Bij een ongeval of noodgeval op zee, komt het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) in actie. Het MRCC helpt schepen in nood, drenkelingen, pleziervaartuigen die in de problemen komen en coördineert de hulpdiensten.

Eerste hulp bij ongevallen op zee: MRCC noordnummer +32 (0) 59 70 10 00 - VHF kanaal 16 / kanaal 67.