Workshop windenergie in de Belgische Noordzee

22/06/2017

Op woensdag 21 juni heeft de vzw Horizon Educatief in samenwerking met het Belgian Offshore Platform, in Oostende een lespakket voorgesteld over de windparken voor de Belgische kust. Het pakket, dat ‘Project Zeewind’ werd gedoopt, is gemaakt voor leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs.

Het centraal thema is windenergie in de Belgische Noordzee, maar ook andere vormen van duurzame energie komen aan bod. De vzw Horizon Educatief maakt al twintig jaar educatieve pakketten en workshops rond duurzame ontwikkeling, natuur en het kustmilieu. Sensibilisatie voor het behoud van het kustmilieu is een belangrijke doelstelling van deze educatieve dienst die jaarlijks 20.000 kinderen, jongeren en volwassenen de zee laat (her)ontdekken.

“Met de opwarming van de aarde is duurzaamheid een thema dat in de toekomst van groot belang zal zijn. Vooral voor de jongeren van nu zal dit thema in de toekomst steeds relevanter worden. Daarom is het van belang dat het onderwijs hier voldoende aandacht aan besteedt. Het lespakket wil kinderen niet enkel kennis bijbrengen maar hen ook sensibiliseren en bewust maken van het belang van de energietransitie, duurzame energie en het potentieel van windenergie op zee”, aldus Jaak Rutten, Voorzitter van het BOP.

Het pakket maakt leerlingen duidelijk waarom windenergie voor onze kust cruciaal is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, waarom elektriciteit van hernieuwbare bronnen nodig is en hoe de wind ervoor zorgt dat er thuis elektriciteit uit het stopcontact komt.

Tijdens de begeleide sessie leren de leerlingen op een interactieve manier over het brede onderwerp ‘elektriciteit’, met de focus op windenergie op zee. Zo kunnen ze in de huid kruipen van een ingenieur, een elektricien of een bioloog om zelf te ervaren wat hun rol is bij de bouw en uitbating van een windturbinepark.

Het project loopt al even proef in scholen uit de Oostendse regio. Vanaf september wordt een verdere uitrol van het lespakket in België zowel in het Nederlands als in het Frans. Leerkrachten kunnen de sessie reserveren via de website projectzeewind.be. Horizon Educatief vzw zorgt voor een begeleider die de workshop ter plaatse in de klas uitvoert. Een sessie duurt 2 uur en is specifiek gericht naar het vijfde en zesde leerjaar.

Meer weten en praktische informatie? www.projectzeewind.be of Ruth Teerlynck, coördinator ‘Project Zeewind’, ruth.teerlynck@horizoneducatief.be , t: 059 32 21 83