Eerste offshore wind energiezone in de Belgische Noordzee volledig en op tijd volgebouwd

03/01/2021

De eerste windmolenzone in de Belgische Noordzee is volledig en binnen de vooropgestelde timing volgebouwd. De laatste twee windparken in dit gebied, Northwester II en SeaMade, werden respectievelijk in het voorjaar en het najaar 2020 gebouwd en in gebruik genomen. Met deze twee nieuwe windparken zijn er nu 8 windmolenparken in de Belgische Noordzee operationeel, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW.

In 2020 produceerden de Belgische offshore windparken 6,7 terawattuur (TWh) elektriciteit. Dit vertegenwoordigt 8.4% van het totale elektriciteitsverbruik in België of het stroomverbruik van om en bij 1,9 miljoen gezinnen. Vanaf 2021 zullen ze samen jaarlijks ongeveer 8 TWh hernieuwbare energie produceren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2,2 miljoen gezinnen, dit is bijna de helft van de Belgische huishoudens, of 10% van de totale elektriciteitsvraag in ons land.

Maar hoeveel stroom produceren de windparken op zee vandaag? Ontdek elke dag de offshore windproductie dankzij onze nieuwe online tool.

Windmolenparken in de Belgische Noordzee Productie capaciteit
C-Power (2009–2013) 325 MW
Belwind (2010) 171 MW
Northwind (2014) 216 MW
Nobelwind (2017) 165 MW
Rentel (2018) 309 MW
Norther (2019) 370 MW
Northwester 2 (2020) 219 MW
Seamade (2020) 487 MW
Gehele eerste offshore wind zone in België 2262MW

Stand van zaken windmolenparken in de Belgische Noordzee op 1 januari 2021

De eerste windturbines in de Belgische Noordzee werden in 2009 geïnstalleerd in het offshore windmolenpark C-Power. Sindsdien is het geïnstalleerde vermogen geleidelijk gestegen van 30 MW in 2009 tot 2.262 MW in 2020. Offshore windenergie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht gekend: alleen al in 2020 steeg het geïnstalleerde vermogen met 706 MW (23 nieuwe windturbines van 9,5 MW en 58 nieuwe windturbines van 8,4 MW). Dit is een spectaculaire stijging van 45% in één jaar tijd.

Nu de eerste offshore energiezone volgebouwd is, liggen de bouwwerken enkele jaren stil en is het wachten op de officiële inschrijvingsprocedure voor nieuwe ontwikkelingen op de meer westelijk gelegen Prinses Elisabethzone, waar de ruimte reeds voorzien is voor een verdubbeling van de wind capaciteit op zee tot 4.5GW.

“Windenergie op zee is een bijzonder belangrijke bouwsteen voor de duurzame energietransitie in België”, zegt Hugo Canière, secretaris-generaal a.i. van het Belgian Offshore Platform. “Gezien het grote belang van offshore windenergie in de Europese Green Deal en het Europese relance beleid, is het nu meer dan ooit tijd om de verdere uitbouw van deze technologie ook in België te gaan versnellen, om op grote schaal groene stroom op te wekken en tegelijkertijd interessante economische opportuniteiten te ontwikkelen.”

Bekijk zeker ook onze animatievideo over windenergie in de Belgische Noordzee: