Parkwind sluit partnership akkoord af met Sumitomo Corporation

02/09/2013

Parkwind heeft een strategisch partnership afgesloten met de Japanse industriële groep Sumitomo. Daarmee kunnen de huidige aandeelhouders van Parkwind en zijn managementteam, samen met de aandeelhouders van Belwind en Northwind, rekenen op een sterke partner om de toekomstige ontwikkeling van zijn offshore windparken te verzekeren.

Sumitomo zal, na de noodzakelijke goedkeuringen door de regelgevende instanties, in deze transactie een belang van 39% in Belwind en 33.3% in Northwind verwerven. Parkwind en Sumitomo hebben, samen met de andere aandeelhouders van Belwind, tevens een akkoord om samen te werken aan de tweede bouwfase van Belwind-project. De huidige aandeelhouders van Parkwind zijn Colruyt Group, Korys NV, de investeringsholding van de Colruyt-familie, en het Vlaamse investeringsfonds PMV.

Door met deze partner in zee te gaan, versterkt Parkwind zijn mogelijkheden om de productie van duurzame energie op zee uit te bouwen. Het bevestigt onze positie als toonaangevend bedrijf in Europa op het vlak van het ontwikkelen, bouwen en runnen van offshore windparken, verder uit te bouwen,” aldus Wim Biesemans, CEO van Parkwind. “Sinds het incident in Fukushima heeft Japan zijn focus op hernieuwbare energiebronnen vergroot. De kennis die we hebben opgebouwd wordt duidelijk ook op internationaal vlak geapprecieerd. Ik ben bijzonder fier dat we dit partnership hebben kunnen afronden. De opgebouwde ervaring en de reputatie van ons team en onze aandeelhouders alsook het huidige coherente reglementaire kader in België hebben Sumitomo het nodige vertrouwen gegeven om in dit project in te stappen.

Belwind is al operationeel sinds 2010 en heeft met 55 turbines een geïnstalleerde capaciteit van 165 MW (megawatt). Belwind is gelegen op de Bligh Bank, zo’n 46 kilometer voor de Belgische kust. Er zijn plannen om het windpark in 2015 uit te breiden met nog eens 55 turbines, wat de capaciteit zou uitbreiden tot 330 MW.

De bouw van Northwind op de Lodewijkbank, 37 kilometer voor de Belgische kust, is ondertussen gestart. Tegen het midden van 2014 zouden de werken klaar zijn. Het windpark zal bestaan uit 72 turbines voor een totale capaciteit van 216 MW.

Hoofdzakelijk dankzij haar participaties in offshore windenergie wekt Colruyt Group sinds 2011 meer stroom op uit hernieuwbare energiebronnen (zon- en windenergie) dan ze in totaal verbruikt. Bij nieuwbouw of renovatie van winkels en bedrijfsgebouwen wordt systematisch onderzocht of zonnepanelen haalbaar zijn. Colruyt Group heeft op het vasteland ook vier windturbines.

Sumitomo heeft heel wat ervaring in onshore windprojecten in Japan, China, de VS en is recent begonnen met een project in Zuid-Afrika. De Belgische projecten zijn de eerste offshore- windprojecten van Sumitomo.

Sumitomo is een toonaangevend internationaal bedrijf dat wereldwijd actief is in verschillende businessactiviteiten. Ze verkopen een hele reeks producten en diensten, doen aan import en export, investeren wereldwijd, en participeren in tal van andere winstgevende activiteiten die gefaciliteerd worden door hun wereldwijde netwerk en de vertrouwensrelaties die ze met businesspartners en klanten in tal van industriële sectoren over heel de wereld hebben opgebouwd.

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 400 eigen en meer dan 500 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby, Spar en Eurospar. In Frankrijk zijn er naast een 60-tal Colruyt-winkels ook geaffilieerde, zelfstandige winkels van Coccinelle, CocciMarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice (levering aan hospitalen, bedrijfskeukens, horecabedrijven), in brandstoffen (DATS 24), print en document management (Symeta) en groenestroomproductie. De groep telt ruim 25.000 medewerkers en realiseert een omzet van EUR 8,3 miljard. Colruyt is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Korys is de investeringsholding van de familie Colruyt, met een gedifferentieerde portefeuille van investeringen met als doel duurzame waardecreatie. De 3P’s (Planet, People, Profit) zijn de hoeksteen van de investeringsstrategie van Korys. In dit opzicht is de participatie van Korys in Parkwind een perfect voorbeeld van de type investeringen die Korys nastreeft.

PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij. PMV heeft een focus op duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonbare toegevoegde waarde voor zowel de economie als de maatschappij. In dit kader is er bijzondere interesse voor hernieuwbare energie. PMV heeft voor 900 miljoen EUR activa onder beheer.