FAQ

A) Energie

In 2019 werd er in de Belgische Noordzee om en bij 4,6 TWh elektriciteit opgewekt door 6 windmolenparken. Dit komt overeen met ongeveer 6% van het totale elektriciteitsverbruik in België, of stroom voor 1,3 miljoen gezinnen.

Tegen eind 2020 zullen twee nieuwe windmolenparken, Northwester II en Seamade, in gebruik worden genomen. De 8 windparken in zee zullen samen hernieuwbare energie produceren voor ongeveer 2,2 miljoen gezinnen, bijna de helft van de Belgische huishoudens.

B) Economie

Voor de ontwikkeling, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van windparken en de erbij horende elektrische infrastructuur zal tussen 2010 en 2030 tot 16 000 jobs opleveren. Meer info over de macro-economische impact van de offshore windindustrie vind je hier.

C) Ecologie

Na 10 jaar wetenschappelijk onderzoek van de effecten op het mariene milieu in de windparken, blijkt dat de biodiversiteit in de windmolenparken verbetert.

Ten opzichte van de modernste gascentrales, stoot een windturbinepark 175 keer minder CO2 uit. Daarbij rekenen we zelfs de uitstoot die nodig is voor het bouwen en het uitbaten van het windmolenpark. Na slechts één jaar verdient een windmolenpark deze uitstoot al helemaal terug. Vervolgens blijft een windmolen minstens 20 jaar elektriciteit opwekken op een milieuvriendelijke manier, zonder CO2 uit te stoten.