FAQ

A) Energie

In 2018 werd er in de Belgische Noordzee om en bij 3,4 TWh elektriciteit opgewekt door 5 windmolenparken. Dit komt overeen met 4,25 % van het totale elektriciteitsverbruik in België, of stroom voor 1 000 000 gezinnen.

Tegen de zomer van 2019 zal het zesde windmolenpark stroom beginnen opwekken: dan zal wind op zee instaan voor 5,6 TWh jaarlijks, te vergelijken met de stroombehoefte van 1 600 000 gezinnen, of 7 % van het totale stroomverbruik in België.

Tegen eind 2020 zal er 2262 MW windenergie op zee draaien: dat zal 8 TWh groene stroom produceren wat overeenkomt met 10 % van het totale stroomverbruik van België, of 2 300 000 gezinnen.

B) Economie

Voor de ontwikkeling, de bouw, het onderhoud en de ontmanteling van windparken en de erbij horende elektrische infrastructuur zal tussen 2010 en 2030 tot 16 000 jobs opleveren. Meer info over de macro-economische impact van de offshore windindustrie vind je hier.

C) Ecologie

Na 10 jaar wetenschappelijk onderzoek van de effecten op het mariene milieu in de windparken, blijkt dat de biodiversiteit in de windmolenparken verbetert.

Ten opzichte van de modernste gascentrales, stoot een windturbinepark 175 keer minder CO2 uit. Daarbij rekenen we zelfs de uitstoot die nodig is voor het bouwen en het uitbaten van het windmolenpark. Na slechts één jaar verdient een windmolenpark deze uitstoot al helemaal terug. Vervolgens blijft een windmolen minstens 20 jaar elektriciteit opwekken op een milieuvriendelijke manier, zonder CO2 uit te stoten.