FAQ

A) Energie

Sinds eind 2020 kunnen 8 windparken in zee met 2,3 GW capaciteit samen jaarlijks ongeveer 8 TWh groene stroom produceren, wat overeenkomt met het stroomverbruik van 2,2 miljoen gezinnen of bijna de helft van de Belgische huishoudens.

Met het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan (2020-2026) kan de offshore windenergie capaciteit de komende jaren verdubbelen tot 4,5 GW, zodat windenergie op zee in een vijfde van de elektriciteitsvraag voorzien kan worden. De sector doet er alles aan om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Map of the Belgian offshore wind farms

Offshore windturbines produceren meer dan 90% van de tijd elektriciteit: ze beginnen te draaien vanaf een lichte bries (2 Beaufort) tot een zware storm (11 Beaufort). Er is altijd wind op zee en de nieuwste windturbines zijn ook kunnen blijven produceren tijdens zware stormen.

 

B) Economie

De offshore windenergie sector, van de ontwikkeling, de bouw, het onderhoud tot de ontmanteling van windparken en de erbij horende elektrische infrastructuur zal tussen 2010 en 2030 om en bij 16 000 jobs opleveren. Gedetailleerde info over de macro-economische impact van de offshore windindustrie vind je hier.

C) Ecologie

Windturbines en funderingen zijn bijna volledig recycleerbaar: 90% van de componenten waaruit de windturbines bestaan zijn recycleerbaar. Wanneer een windturbine ontmanteld moet worden (na ongeveer 25 jaar productie van groene stroom), worden de meeste materialen ervan hergebruikt voor de bouw van nieuwe windturbines. De materialen die niet hergebruikt kunnen worden, worden volledig gerecycleerd.

De wind- en hernieuwbare energie-industrie groeit aanzienlijk en er wordt onderzoek gedaan naar de bouw van 100% afvalvrije windturbines. Zo heeft windturbinefabrikant Vestas zich er onlangs toe verbonden om tegen 2040 windturbines zonder restafval te produceren.

Na 10 jaar milieumonitoring door onafhankelijke wetenschappers ziet men een toename van de mariene biodiversiteit in en rond windmolenparken. Gedetailleerde info over alle andere effecten van een windmolenpark op zee vind je op de website van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

In vergelijking met de modernste gascentrales, stoot een windturbinepark 175 keer minder CO2 uit. Daarbij rekenen we de uitstoot die nodig is voor het bouwen en het uitbaten van het windmolenpark. Na 6 maanden à één jaar neutraliseert een gemiddeld windmolenpark (ongeveer 300 MW) deze uitstoot al volledig. Vervolgens blijft een windmolen minstens 20 jaar elektriciteit opwekken op een klimaat- en milieuvriendelijke manier, zonder CO2 en schadelijke stoffen uit te stoten en zonder schadelijk afval.

D) Bezoek de offshore windmolenparken

Neen! Doorvaart, duiken, kitesurfen en vissen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan in de windmolenparken in de Belgische Noordzee.

Waarom? Omdat de zone van de windmolenparken eigenlijk één grote elektriciteitscentrale is. U gaat toch ook niet in een elektriciteitscentrale mountainbiken? Varen in de windparken houdt te grote veiligheidsrisico’s in voor uzelf en voor uw boot. Er is altijd een risico op aanvaringen! Als u in moeilijkheden komt en bvb een noodstop moet maken, kan uw anker de hoogspanningskabels van 220.000 volt die op de zeebodem tussen de windmolens liggen beschadigen, waardoor de elektriciteitsproductie moet stilgelegd worden. Dat kan u snel enkele miljoenen euro schadevergoeding kosten!

Bekijk onze flyer “Windmolenzone in Belgische Noordzee: verboden doorvaart” voor meer informatie.