BOP ondersteunt samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling gericht op de offshore windsector

04/03/2024

We kunnen veel leren van windenergie op zee. Het is een dynamische wereld die voortdurend evolueert en innoveert om bij te dragen aan een duurzame en groene toekomst. Daarom gelooft het Belgian Offshore Platform dat het belangrijk is om lokaal en internationaal samen te werken aan manieren om professionals op te leiden die al in de sector werken en om toekomstige generaties aan te moedigen om in de offshore windenergiesector te werken.

In het kader van het T-shore project, waarin POM West-Vlaanderen en Syntra West de Belgische partners zijn, heeft BOP een Memorandum of Understanding ondertekend waarin wij ondersteuning bieden op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling voor de offshore windenergiesector.