BOP betreurt ten zeerste de snelle conclusies van de korte haalbaarheidsstudie rond de mogelijke inplanning van de zones hernieuwbare energie in het Belgisch deel van de Noordzee

04/10/2023

Brussel, 4 oktober 2023

BOP betreurt ten zeerste de snelle conclusies van de korte haalbaarheidsstudie rond de mogelijke inplanning van de zones hernieuwbare energie in het Belgisch deel van de Noordzee. Offshore windenergie is namelijk onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald. Om de doelstelling van de federale regering om 8GW hernieuwbare energie in het Belgische deel van de Noordzee te realiseren tegen 2040 is er ong. 200km² bijkomende ruimte noodzakelijk. Dit brengt de totale ruimte voor hernieuwbare energie naar ~20% van het Belgische deel van de Noordzee.

BOP en haar leden werden niet betrokken bij de uitvoering studie maar hebben wel hun medewerking verleend aan eerder stakeholderoverleg m.b.t. de ruimtelijke planning op zee. BOP heeft in dat overleg vier zoekzones voor nieuwe ontwikkelingen voorgesteld, als ook een vijfde zoekzone als optimalisatie van de huidige Oostelijke zone in het kader van herontwikkeling van windenergie na afloop van de lopende concessies.

Gezien het bijzonder intensieve gebruik van het Belgische Deel van de Noordzee is het creatief invullen van ruimte, gecombineerd met ander gebruik een must om verdere hernieuwbare energieontwikkelingen mogelijk te maken. BOP moet echter vaststellen dat de zoekzones uit de studie enkel geëvalueerd zijn op mogelijke conflicten. De uitdaging ligt in het vinden van de juiste evenwichten op de Noordzee: daartoe is verdere afstemming, verfijning en optimalisatie van de zoekzones aan de orde. Uiteindelijk gaat dit om keuzes maken voor een solide energiebevoorrading én energieonafhankelijkheid. Daartoe is offshore wind onontbeerlijk.

De studie van Arcadis dient dan ook als een eerste stap gezien te worden in het bredere proces naar het bepalen van de in aanmerking komende zones. Het BOP nodigt de overheid dan ook uit om in nauw overleg met de sector en alle betrokken stakeholders de studie verder te verfijnen en vervolledigen. Op die manier kunnen de nieuwe zones in het MRP vastgelegd worden die de noodzakelijke basis zullen vormen voor het realiseren van de doelstelling van de federale regering om tegen 2040 8 GW hernieuwbare energie in het Belgische deel van de Noordzee te realiseren.