Record Belgische offshore windenergie gebroken in februari

02/03/2020

Februari 2020 was een recordmaand voor offshore wind in België:

  • 804 GWh productie (nb gemeten op het injectiepunt van het Elia net);
  • Dit komt overeen met het jaarverbruik van 230.000 gezinnen (aan 3.500kWh/jaar/gezin);

 

Dit absoluut record in offshore wind productie is te danken aan :

1/ een hogere geïnstalleerde capaciteit:

  • De gemonitorde capaciteit is deze maand verhoogd met 60MW van 1556MW naar 1616MW; deze verhoging is dankzij de indienstneming van de eerste windturbines van Northwester 2;
  • Ten opzichte van februari 2019 is de geïnstalleerde capaciteit gestegen met 430MW of 36.5% (370MW van Norther en de eerste 60MW van Northwester 2)

2/ een recordmaand wat betreft windcondities

  • De gemiddelde capaciteitsfactor bedroeg in februari 2020: 74%
  • Het vorige record bedroeg 70% in december 2015
  • De laatste 5 jaar was de gemiddelde capaciteitsfactor voor februari 53%.
  • Bij 53% capaciteitsfactor verwacht je 570GWh productie – dit jaar bedroeg de productie in februari dus ong. 40% meer dan verwacht volgens het vijfjarige gemiddelde.

 

Definitie van capaciteitsfactor:

Geproduceerde energie (in MWh) gedeeld door het geïnstalleerd vermogen (in MW) en gedeeld door het aantal uren in de maand (voor februari dus 24uren * 29dagen).

De capaciteitsfactor is het percentage van de geproduceerde elektriciteit ten opzichte van wat een wind park maximaal kan produceren als het park de hele maand op vol vermogen zou draaien.