“Dit is Belgisch!”

Lees meer
Stormachtige februari stuwt offshore energieproductie naar nieuw record

Lees meer
Windparken in Belgische Noordzee leverden in 2021 groene stroom voor bijna 2 miljoen Belgische huishoudens

Lees meer
Klimaatvriendelijke Noordzeestroom voor 2,2 miljoen gezinnen

Lees meer
Officiële inhuldiging SeaMade markeert voltooiing van de eerste windenergiezone in de Belgische Noordzee

Lees meer
Windenergie in de Noordzee kan hand in hand gaan met bescherming van de Noordzeenatuur

Lees meer
Tegen 2030 komt helft van belgische elektriciteit uit wind- en zonne-energie

Lees meer
6 GW offshore wind in de Belgische Noordzee: goed voor de economie en voor het klimaat

Lees meer
Huidig vermogen:
422MW

Belgian Offshore Platform


Het Belgian Offshore Platform (BOP) vzw is de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee. BOP vzw werd in 2011 opgericht om te pleiten voor de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee. Offshore windparken vertegenwoordigen momenteel een geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW in de Belgische Noordzee. Ze kunnen gemiddeld 8 TWh groene stroom per jaar opwekken, of ongeveer 10% van de totale elektriciteitsvraag in België. Tegen 2030 zal de offshore windcapaciteit in de Noordzee verder groeien tot 6 à 8 GW, zodat ongeveer 30% van de elektriciteitsvraag in de Belgische Noordzee zal opgewekt worden.

Bevoorrading

Met 2262 MW windenergie op zee kan ongeveer 8 TWh elektriciteit opgewekt worden: ongeveer 10 % van de elektriciteitsvraag of ongeveer de helft van de hernieuwbare energiedoelstelling tegen eind 2020.

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald !

Nieuwe cleantech industrie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector met een positieve impact voor de Belgische economie.

Laatste nieuws

van Belgian Offshore Platform

Picture of Prime minister De Croo and President of the commission Energy and Climate of the Chamber of Representatives Christian Leysen during BOP's offshore wind working visit on 13/05/2022

“Dit is Belgisch!”

Windenergie in de Noordzee voor versnelling energietransitie en meer energieonafhankelijkheid Het Belgian Offshore Platform nodigt de premier, en de ministers van…
Storm op zee

Stormachtige februari stuwt offshore energieproductie naar nieuw record

Voor het eerst overschreed de maandelijkse productie de kaap van 1 TWh. Februari 2022 verbetert zo vlot het vorige maandrecord (878 GWh) van…

Windparken in Belgische Noordzee leverden in 2021 groene stroom voor bijna 2 miljoen Belgische huishoudens

Offshore wind productie in 2021 2021 is het eerste jaar waarin de offshore windenergiezone, gelegen op 23 tot 54 km afstand van de kust, volledig…