Een klimaatneutraal België tegen 2050 met de laagste maatschappelijke kosten

Lees meer
Het Europese windenergiedoel voor 2030 is haalbaar

Lees meer
BOP ondersteunt samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling gericht op de offshore windsector

Lees meer
Windparken in de Belgische Noordzee blikken tevreden terug op het windjaar 2023

Lees meer
BOP ondersteunt de Europese Wind Charter van WindEurope

Lees meer
Nieuw! Nieuwsbrief Belgian Offshore Platform

Lees meer
Storm Ciarán waait fel door onze contreien: wat betekent dit voor onze Belgische offshore windparken?

Lees meer
BOP heeft Bérénice Crabs benoemd tot nieuwe secretaris-generaal

Lees meer
Windenergie is onze toekomst!

Lees meer
BOP betreurt ten zeerste de snelle conclusies van de korte haalbaarheidsstudie rond de mogelijke inplanning van de zones hernieuwbare energie in het Belgisch deel van de Noordzee

Lees meer
9 EU-leiders verbinden zich ertoe samen te werken om het windpotentieel uit de Noordzee om te zetten in veilige en klimaatvriendelijke energie

Lees meer
Huidig vermogen:
7MW

Belgian Offshore Platform

Het Belgian Offshore Platform (BOP) vzw is de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee. BOP vzw werd in 2011 opgericht om te pleiten voor de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee. Offshore windparken vertegenwoordigen momenteel een geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW in de Belgische Noordzee. Ze kunnen gemiddeld 8 TWh groene stroom per jaar opwekken, of ongeveer 10% van de totale elektriciteitsvraag in België. Tegen 2030 moet dat verdrievoudigd worden tot 6 GW, zodat ieder Belgisch gezin voorzien kan worden van Noordzee-stroom. Tegen 2040 staat een verdere uitbreiding tot 8 GW gepland.

Bevoorrading

Met 2262 MW windenergie op zee kan ongeveer 8 TWh elektriciteit opgewekt worden: ongeveer 10 % van de elektriciteitsvraag of ongeveer de helft van de hernieuwbare energiedoelstelling tegen eind 2020.

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald !

Nieuwe cleantech industrie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector met een positieve impact voor de Belgische economie.

Laatste nieuws

van Belgian Offshore Platform

Het BOP memorandum 2024

Het gloednieuwe memorandum van het Belgian Offshore Platform is er! 8GW offshore wind in het Belgische deel van de Noordzee tegen 2040 Zonder de grote…

Een klimaatneutraal België tegen 2050 met de laagste maatschappelijke kosten

EnergyVille onderzoekt de optimale manier om tegen 2050 een klimaatneutraal België te bereiken met de laagste maatschappelijke kosten. In de studie Paths2050 wordt aangetoond dat…

Het Europese windenergiedoel voor 2030 is haalbaar

Het recente rapport van WindEurope benadrukt significante vooruitgang in de Europese windenergiesector, met een record van 16,2 GW aan nieuwe onshore- en offshore-capaciteit geïnstalleerd in…