Nieuw! Nieuwsbrief Belgian Offshore Platform

Lees meer
Storm Ciarán waait fel door onze contreien: wat betekent dit voor onze Belgische offshore windparken?

Lees meer
BOP heeft Bérénice Crabs benoemd tot nieuwe secretaris-generaal

Lees meer
Windenergie is onze toekomst!

Lees meer
BOP betreurt ten zeerste de snelle conclusies van de korte haalbaarheidsstudie rond de mogelijke inplanning van de zones hernieuwbare energie in het Belgisch deel van de Noordzee

Lees meer
9 EU-leiders verbinden zich ertoe samen te werken om het windpotentieel uit de Noordzee om te zetten in veilige en klimaatvriendelijke energie

Lees meer
Huidig vermogen:
214MW

Belgian Offshore Platform


Het Belgian Offshore Platform (BOP) vzw is de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee. BOP vzw werd in 2011 opgericht om te pleiten voor de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee. Offshore windparken vertegenwoordigen momenteel een geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW in de Belgische Noordzee. Ze kunnen gemiddeld 8 TWh groene stroom per jaar opwekken, of ongeveer 10% van de totale elektriciteitsvraag in België. Tegen 2030 zal de offshore windcapaciteit in de Noordzee verder groeien tot 6 à 8 GW, zodat ongeveer 30% van de elektriciteitsvraag in de Belgische Noordzee zal opgewekt worden.

Bevoorrading

Met 2262 MW windenergie op zee kan ongeveer 8 TWh elektriciteit opgewekt worden: ongeveer 10 % van de elektriciteitsvraag of ongeveer de helft van de hernieuwbare energiedoelstelling tegen eind 2020.

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald !

Nieuwe cleantech industrie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector met een positieve impact voor de Belgische economie.

Laatste nieuws

van Belgian Offshore Platform

Nieuw! Nieuwsbrief Belgian Offshore Platform

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws in de Belgische offshore windindustrie? Schrijf je in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Storm Ciarán waait fel door onze contreien: wat betekent dit voor onze Belgische offshore windparken?

De wintermaanden kunnen traditioneel de beste productiecijfers voorleggen. Door de hogere windsnelheden en afwezigheid van windstille dagen, draaien de windturbines gemiddeld aan een hoger vermogen.

BOP heeft Bérénice Crabs benoemd tot nieuwe secretaris-generaal

Brussel, 9 oktober 2023 Bérénice Crabs heeft op 1 oktober 2023 haar functie als secretaris-generaal van BOP opgenomen. Ze volgt Annemie Vermeylen op die deze…