“Dit is Belgisch!”

13/05/2022

Windenergie in de Noordzee voor versnelling energietransitie en meer energieonafhankelijkheid

Het Belgian Offshore Platform nodigt de premier, en de ministers van Noordzee en energie uit voor een offshore wind werkbezoek.

Oostende – 13 mei 2022

Met bijna 3500 km² Belgische zeegebieden (0,6 % van de Noordzee) heeft ons land een gratis, veilige en klimaatvriendeljike energiebron ter beschikking om de energietransitie te versnellen en om meer energieonafhankelijk te worden. Sinds 2021 produceren de windparken in de Belgische Noordzee ongeveer een tiende van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte in België. Deze grote elektriciteitscentrale op zee is voor meer dan 80% in Belgische handen. Belgische bedrijven actief in de offshore windsector spelen een belangrijke rol bij de uitbouw van wind op zee in eigen land, maar exporteren ook reeds hun knowhow in Europa en de wereld.

De miljardeninvesteringen in deze windparken op zee wekken niet alleen klimaatvriendelijke en afvalvrije energie op, maar creëren ook voordelen voor de Belgische economie. Gevestigde maritieme bedrijven hebben dankzij het stimulerend federaal beleid hun expertise in de thuismarkt kunnen uitbouwen, maar ook innovatieve kmo’s hebben zich kunnen ontwikkelen in deze nieuwe clean tech industrie. Zo is een florerende Belgische offshore windindustrie ontstaan in België die nu wereldwijd actief is.

Verder hebben Belgische bedrijven 50% of meer van het kapitaal aangeleverd voor de windparken. Bij 7 van de 8 windparken ligt de controle volledig in Belgische handen. Het is dus energie “van bij ons”. Niet alleen zijn de investeerders overwegend Belgisch, ook vele toeleveranciers zitten verankerd in het Belgische industriële landschap. Tijdens de constructie en het onderhoud van de windmolenparken kunnen de uitbaters rekenen op de knowhow van gespecialiseerde Belgische bedrijven. Dit laat zich ook zien in de cijfers: windenergie op zee is vandaag goed voor 14 000 jobs; tegen 2030 wordt het tewerkstellingspotentieel geraamd op 24 000 jobs.

De windmolenparken in de Belgische Noordzee hebben een goede samenwerking met lokale kennisinstellingen., maar ook met milieu- en natuurorganisaties. Zo ondertekende BOP een intentieverklaring met vier ngo’s (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en WWF) dat uitgaat dat windenergie en natuurbescherming kunnen samengaan. De gezamenlijke verklaring wijst o.a. op het belang van natuur inclusief ontwerp van windparken en investeringen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie, met maximale kansen voor natuurbehoud.

Naar 8 GW offshore energie

Belgische bedrijven actief in offshore wind staan klaar om de opgebouwde ervaring ook opnieuw in te zetten voor de bouw van nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth zone, aan de westkant van de Belgische Noordzee. Verdere investeringen in de thuismarkt blijven essentieel om het concurrentievoordeel van deze veelbelovende klimaatvriendelijke industrie te versterken.

“Binnenkort zal de regering de offshore windzones in de Prinses Elisabeth zone aanbesteden”, zegt Annemie VERMEYLEN, secretaris-generaal BOP. “Deze nieuwe grote investering is een unieke kans om Belgische bedrijven mee te trekken in de ‘Green Deal’ industriële revolutie van de komende decennia. Daarom is het cruciaal om met een evenwichtig en fair tendersysteem niet alleen stabiele kosten, en mogelijke baten voor de consument te bewerkstelligen, maar ook maximale macro-economische return van deze investeringen voor België te genereren. Het tendersysteem dient gelijke kansen te blijven bieden aan de Belgische investeerders en bedrijven zodat het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie verder versterkt wordt.”

BOP sluit zich bijgevolg aan bij de oproep van Agoria en de sociale partners dat overheidsinvesteringen meer naar Belgische bedrijven en werknemers moet gaan. De sociale partners pleiten ervoor dat het strategisch gebruik van overheidsopdrachten integraal deel uitmaakt van het industrieel en economisch beleid van ons land.

Er wordt verwacht dat de aanbestedingsprocedure voor de eerste zone start eind 2023. De aanbesteding van de tweede en derde fase opent in het tweede kwartaal van 2024. De eerste oplevering staat in dat geval gepland voor 2028. Constructie en oplevering van de twee laatste fases wordt verwacht in 2029.

Alexander DE CROO, Eerste Minister: “Meer eigen energie betekent niet alleen groenere maar ook goedkopere energie. Daar zetten we als federale regering op in, meer dan ooit. Zo verdrievoudigen we de volgende jaren de energie van windmolens op zee. Onze Noordzee is klein, maar onze ambitie is groot.”

Vincent VAN QUICKENBORNE, Vice-eersteminister en Minister van Noordzee: “De Noordzee wordt dé powerhouse van onze energieonafhankelijkheid. We zijn al nummer 6 wereldwijd qua aantal windmolens. Die capaciteit gaan we tegen 2030 nog verdrievoudigen. Daarom zorgen we voor krachtigere windmolens en gaan we nog op zoek naar een nieuwe zone voor windmolens. Elk gezin in België zal daarmee voorzien worden van groene stroom uit onze Noordzee. Maar daar stopt het niet. Tussen de windmolens willen we als eerste land ter wereld drijvende zonnepanelen op zee installeren. Ook daarin investeren we de komende jaren volop. De Belgische Noordzee geeft ons land de wind in de zeilen om onafhankelijk te worden van Russisch gas.”

Energieminister Van der Straeten: “Energie wordt vandaag ingezet als wapen en onze beste verdediging zijn Belgische windmolens in de Noordzee. We kunnen Russische olie en gas in toenemende mate vervangen door Belgische wind en zon en groene waterstof. Dankzij de verdrievoudiging van wind op zee zorgen we voor Noordzeestroom voor elk gezin, voor meer energieonafhankelijkheid en lagere prijzen. Onze Belgische Noordzee wordt de grootste duurzame energiecentrale van ons land.”