Blij met duidelijke taal van premier Michel over klimaatbeleid

02/06/2017

Premier Michel zei gisteren in de Kamer dat “Falen in strijd tegen opwarming van de aarde geen optie is.
De offshore windenergiesector is blij te vernemen dat premier Michel resoluut achter de klimaatsdoelstellingen blijft staan.

Offshore windenergie speelt een cruciale rol in de omslag naar een klimaatvriendelijke energieopwekking. Maar ook economisch heeft windenergie op zee troeven: vandaag zijn er al 6000 jobs gecreëerd in de offshore windindustrie en tegen 2030 komen er naar schatting 10000 bij.

De Belgische regeringen hebben sinds het begin van de 21ste eeuw fors ingezet op offshore wind. Het resultaat is dat vandaag al 877 MW windenergie in de Noordzee groene stroom produceert. De volgende 680 MW (projecten Rentel en Norther) staan momenteel in de steigers.

België heeft zich geëngageerd om tegen 2020 de Europese klimaatdoelstelling te realiseren. Offshore wind levert hierin een cruciale bijdrage: 50 % van de Belgische groenestroom-doelstelling kan door offshore windenergie gerealiseerd worden.

Daarom is het essentieel dat ook de geplande 700 MW van de drie volgende projecten (Mermaid, Northwester 2 en Seastar) snel duidelijkheid krijgen van de regering over het investeringskader waarbinnen deze klimaatvriendelijke investeringen zich kunnen realiseren.