4 GW windenergie in de Belgische Noordzee?

28/04/2017

Op 8 februari 2017 organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee. Het huidige marien ruimtelijk plan, een echte pionier in Europa, werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026.

Stakeholderparticipatie

De ruimte in het Belgische deel van de Noordzee is schaars en daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij het herzien van het marien ruimtelijk plan. De Noordzee speelt immers een belangrijke rol voor toerisme, recreatie, visserij, duurzame energiewinning, scheepvaart, natuurbehoud en zoveel meer.

U kan de positionering van het BOP voor het MRP 2026 lezen in het pdf document.