Offshore wind cruciaal voor Belgische bevoorradingszekerheid en energieonafhankelijkheid

14/06/2014

BRUSSEL – NOORDZEE: Het verlengd stilliggen van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2  toont aan dat België dringend nood heeft aan bijkomende elektriciteitscapaciteit. In een memorandum aan de verschillende regeringen in ons land roept het Belgian Offshore Platform op om via spoedige acties de nodige stabiliteit te garanderen om de verdere uitbouw van de windparken op zee te bespoedigen. Offshore windenergie is immers één van de sterkste troeven naar energieonafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid. Het is bovendien een sterk middel in de strijd tegen klimaatverandering dat tegelijk de economie duurzamer maakt en een grotere tewerkstelling creëert. 

Offshore windenergie dekt tegen 2020 10 % van de totale elektriciteitsbehoefte van België. Met het vervroegd uitvallen van 2 kernreactoren wordt grootschalige elektriciteitsproductie op zee onmisbaar in de hernieuwbare energiemix. In de komende jaren staat de Belgische offshore windsector voor grote investeringen die een antwoord bieden op de ecologische en economische uitdagingen bepalend voor onze toekomst.

10 %

Met 712 MW aan geïnstalleerd vermogen garandeert de Belgische offshore windsector vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid (3 % van het totale elektriciteitsverbruik van België). Met de realisatie van 5 bijkomende windparken (Norther, Seastar, Rentel, Mermaid en Northwester II ) wordt het totaal geïnstalleerd vermogen van windturbines in de Noordzee opgetrokken tot meer dan 2200 MW. Dit dekt maar liefst 10 % van de totale elektriciteitsbehoefte van België ofwel bijna 50% van de elektriciteitsbehoefte van de Belgische huishoudens.

Kwetsbare markt

In het belang van de Belgische economie is het cruciaal dat de eigen productiecapaciteit wordt uitgebouwd en de bevoorradingszekerheid gegarandeerd blijft. Een eigen elektriciteitsproductie garandeert immers een stabiel prijsbeleid (minder afhankelijk van import) en een stabiel investeringsklimaat voor Belgische bedrijven. 

Risico op black-out

Door de verlengde stilstand van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zal de import van elektriciteit komende winter mogelijk tegen zijn limieten botsen waardoor de bevoorrading krap dreigt te worden. In het voorruitzicht van de nucleaire afbouw in België (vanaf 2015) zal de uitdaging om de bevoorrading te verzekeren en een black-out te vermijden enkel toenemen. Het Federaal Planbureau heeft berekend dat een nationale stroompanne van één uur tijdens een werkdag een totale maatschappelijke economische schade zou veroorzaken van ca. 120 miljoen euro.

Om die cruciale bevoorradingszekerheid en energieonafhankelijkheid ten volle uit te bouwen, vraagt het Belgian Offshore Platform in een memorandum aan de bevoegde overheden om voldoende duidelijkheid, rechtszekerheid én stabiliteit op lange termijn te garanderen. De vraag van de sector gaan in het bijzonder uit naar het steunmechanisme voor de sector, de bouw van het Stevin-project (versterking hoogspanningsnet Elia) en het toekomstige energiebeleid.