Klimaatvriendelijke Noordzeestroom voor 2,2 miljoen gezinnen

01/11/2021

Na een tiental jaren van constructie en stapsgewijze oplevering van windmolenparken in de Belgische Noordzee, werd in 2020 de voorlopige maximumcapaciteit van 2,262 GW bereikt. De 399 geplaatste windmolens produceren nu op jaarbasis 8 TWh. Dit is voldoende om aan de elektriciteitsvraag van 2,2 miljoen Belgische gezinnen te voorzien.

De operationele parken leveren daarbij een significante CO2-besparing op Belgisch niveau. Zo wordt geschat dat, bij het huidige aandeel offshore windenergie in de energiemix, jaarlijks 3 miljoen ton CO2 bespaard wordt. Ter vergelijking, dit is de jaarlijkse CO2-opname van 3000 km2 bos in ons klimaat. Men zou dus een oppervlak zo groot als Oost-Vlaanderen moeten bebossen om hetzelfde effect te creëren.

De mogelijkheden reiken verder. Het elektriciteitsnet staat in verbinding met onze buurlanden. Indien de Belgische productie van Noordzeestroom geëxporteerd wordt in de mate dat buitenlandse steenkolencentrales minder moeten worden ingezet, zou dit zelfs kunnen bijdragen een jaarlijkse besparing van 8 miljoen ton CO2.

Inzetten op offshore windenergie is niet alleen goed klimaatbeleid,  de ontwikkeling van deze  nieuwe sector biedt talrijke economische en sociale opportuniteiten, waaronder tienduizenden jobs. Dankzij de vroege beslissing om volop voor offshore windenergie te gaan, groeide de Belgische economie bovendien uit tot sterke speler op dit gebied.

Nieuwe zone

De federale regering verhoogde onlangs de ambities voor de verdere uitbreiding van de capaciteit van offshore windenergie in de Belgische Noordzee. Het BOP is blij dat de regering maximaal inzet op windenergie op zee, die bovendien 100 % Belgisch is, maar hoopt dat ook de energie infrastructuur volgt om deze energietransitie te realiseren

De Belgische delegatie kan deze positieve ervaring meenemen naar Glasgow. Ook de Belgische bedrijven actief in offshore windenergie staan klaar om de opgebouwde ervaring aan het werk te zetten bij de realisatie van nieuwe windparken in de Noordzee en elders, in België en in het buitenland.

Meer info

6 GW offshore wind in de Belgische Noordzee: goed voor de economie en voor het klimaat

Eerste offshore wind energiezone in de Belgische Noordzee volledig en op tijd volgebouwd

Het Belgian Offshore Platform (BOP) is de vereniging van investeerders en eigenaars van windmolenparken in de Belgische Noordzee. Het BOP werd in 2011 opgericht om de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee te bepleiten.