BOP ondersteunt de Europese Wind Charter

21/12/2023

De Europese Commissie publiceerde in oktober de Wind Power Package. Vijftien directe acties die ervoor zorgen dat het concurrentievermogen van de Europese windwaardenketen versterkt kan worden. De Europese Commissie en de Europese investeringsbank leverden hun deel van het pakket al af. Maar het grootste deel van de acties valt onder de nationale regeringen.

Daarom hebben de ministers van energie uit 26 EU-lidstaten, waaronder ook de Belgische Minister van Energie Tinne Van der Straeten, op dinsdag 19 december 2023 hun steun uitgesproken waarmee zij hun landen aansporen de acties uit te voeren die hen in het kader van de charter wordt toegeschreven. Eveneens ondertekenden 300 bedrijven en organisaties uit de windsector, waaronder Belgian Offshore Platform, deze charter.

Met deze steun wordt een duidelijk signaal gegeven dat windenergie geproduceerd in Europa een grote meerwaarde vormt en dat de Europese windindustrie versterking nodig heeft.

Meer informatie

Foto ®WindEurope/Jason Bickley