Winter 2019-2020: offshore windenergie in de Belgische Noordzee breekt record

01/04/2020

Deze winter (nov 2019 – maart 2020) dekte offshore-windenergie ± 9% van de totale elektriciteitsvraag in België, wat de helft hoger is dan het jaargemiddelde van 2019. Elk jaar produceren de windparken in de Belgische Noordzee een meer dan gemiddelde hoeveelheid groene stroom in de winter. De capaciteitsfactor van de windturbines, dit is de verhouding van de werkelijk geproduceerde energie tot de energie die de windturbine kan produceren op vol vermogen, bereikt zijn piek tijdens de wintermaanden, wanneer ook de elektriciteitsvraag het hoogst is.

De windturbines op zee draaien 95% van de tijd. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit is weersafhankelijk. In de winter zijn er gemiddeld hogere windsnelheden, waardoor de stroomproductie van de offshore windparken aanzienlijk hoger is. In de periode van begin november 2019 tot eind maart 2020 produceerden de 6 windparken in de Belgische Noordzee gemiddeld 639 gigawattuur (GWh) elektriciteit per maand, ofwel 45% meer dan het gemiddelde van de rest van het jaar.

Februari 2020 was een absolute recordmaand met een productie van 803 GWh dankzij de uitzonderlijk gunstige windcondities tijdens deze stormachtige maand. Ook tijdens de winterstormen Ciara en Dennis bleven het grootste deel van de windturbines elektriciteit produceren. Op 29 februari 2020 werd een productierecord bereikt met 36 GWh groene stroom opgewekt in de Belgische Noordzee, goed voor 14,5% van het totale Belgische elektriciteitsverbruik van die dag.

In de winter is de zeewind bijzonder krachtig waardoor de capaciteitsfactor van de windturbines toeneemt. Dit jaar bereikte de capaciteitsfactor tussen november 2019 en april 2020 gemiddeld 56% tegenover 30% in de andere maanden. In de recordmaand februari 2020 bedroeg de capaciteitsfactor maar liefst 72%. De gemiddelde capaciteitsfactor in 2019 was 38,4%.

In vergelijking met de winterperiode 2018-2019 produceerden de windparken op zee deze winter 60% meer elektriciteit (3.2 TWh in 2020 vs. 2 TWh in 2019). Dankzij de installatie van nieuwe windparken en de snelle technologische evolutie zal de winterproductie ook volgend jaar toenemen en een steeds belangrijkere bijdrage leveren tijdens de pieken van het winterverbruik. Voor volgende winter wordt een verhoging van 25% (naar 4 TWh) van de elektriciteitsproductie op zee verwacht.

“Deze seizoensgebonden toename van windenergie valt samen met de toename van de vraag naar elektriciteit in de winter”, zegt Annemie VERMEYLEN, secretaris-generaal van het BOP. “De windparken op zee produceren meer in de periodes van het jaar waarin we de meeste elektriciteit nodig hebben.”