Het Europese windenergiedoel voor 2030 is haalbaar

08/03/2024

Het recente rapport van WindEurope benadrukt significante vooruitgang in de Europese windenergiesector, met een record van 16,2 GW aan nieuwe onshore- en offshore-capaciteit geïnstalleerd in 2023. Ondanks deze vooruitgang blijven er uitdagingen bestaan, met name in de tijdige uitbreiding van de elektriciteitsnetten in Europa. Echter, met politieke steun, zoals blijkt uit de goedkeuring van het Wind Power Package van de EU en de steun in het European Wind Charter, is er optimisme over het behalen van het windenergiedoel voor 2030.

Vooruitkijkend voorspelt WindEurope een jaarlijkse installatie van 29 GW aan windcapaciteit van 2024 tot 2030, waarmee de EU dichter bij haar klimaat- en energiedoelstellingen komt. De verwachting is dat offshore wind aan het einde van het decennium terrein wint, waarbij nieuwe offshore-installaties tegen 2030 bijna gelijk zijn aan onshore-installaties. Ondanks verbeteringen in vergunningen en investeringen blijft het adresseren van de infrastructuur van elektriciteitsnetten cruciaal om de groei in windenergie te handhaven en de hernieuwbare energieambities van Europa te bereiken.

Meer informatie en het volledige rapport