Aanstelling secretaris-generaal

23/02/2016

Annemie Vermeylen is actief in de sector sinds de begindagen van de offshore windenergie ontwikkelingen in België (2001). Gespecialiseerd in internationaal zeerecht en hernieuwbare energie, heeft zij verschillende functies waargenomen de afgelopen vijftien jaar: als experte voor de federale regering inzake bescherming marien milieu, als manager voor het eerste offshore windenergieproject C-Power, als adviseur voor de offshore windprojecten van Otary en, van 2012 tot 2014, als eerste secetaris-generaal van het BOP, functie waarnaar ze nu terugkeert.


Ondanks de zeer beperkte zeegebieden waarover België beschikt, is de offshore windenergiesector in België op een tiental jaren tijd toonaangevend geworden, op europees en wereldvlak. Dat is dankzij de visie en de moed van enkele Belgische industriële investeerders die verder zijn blijven geloven in de noodzaak om te investeren in milieuvriendelijke en klimaatneutrale elektriciteitsopwekking op zee” zegt Vermeylen. “Het blijft niettemin een uitdaging, op het vlak van regelgeving en marktomstandigheden, om de geplande windenergieprojecten te ontwikkelen tegen 2020, een doelstelling waartoe de Belgische regering zich heeft geëngageeerd“, voegt Jean de Leu eraan toe.
Jean de Leu, voorzitter Belgian Offshore Platform
Contact: Annemie Vermeylen
0478/500 115
Het Belgian Offshore Platform (BOP) is de vereniging van investeerders in offshore wind energie in België.
Leden: Aspiravi Offshore, Colruyt Group, C-Power Holdco, DEME, DHAM, Electrabel, Elicio, Elnu, Eneco Wind Belgium, Eoly, InControl, Zeewind/Meewind, Nuhma, Parkwind, PMV, Power@Sea, Rent A Port Energy, SOCOFE, SRIW Environnement, TTR Energy, Wagram Invest.