2019 wordt recordjaar voor windenergie in de Belgische Noordzee

04/01/2019

Op dit moment zijn vijf windmolenparken met een totale capaciteit van 1.186 MW operationeel in de Belgische Noordzee: C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind en Rentel. In 2018 produceerden deze parken 3408 gigawattuur aan elektriciteit. Dit komt overeen met het jaarstroomverbruik van ongeveer 1 miljoen Belgische gezinnen.

Om deze belangrijke mijlpaal van 2018 te vieren, werden 800 Belgen uitgenodigd om de 274 windturbines in de Belgische Noordzee te bezoeken. Hierbij een korte video impressie van dit bezoek.

In de tweede helft van 2019 zal het zesde offshore windproject, Norther (370 MW), momenteel in de laatste fase van de bouw, elektriciteit beginnen produceren. Met de indienstneming van dit windpark komt er een belangrijke producent van zeewindstroom bij en zal de teller op 1556 MW komen te staan. Hierdoor zal in de Belgische Noordzee jaarlijks tot 5.600 gigawattuur geproduceerd worden, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.600.000 gezinnen.

Northwester 2, een windpark van 219 MW, begint in de eerste helft van 2019 met de bouw van de funderingen van de windturbines. Het Seamade project dat in december 2018 de finale investeringsbeslissing heeft genomen voor het tot op heden grootste windpark (487 MW) zal in de tweede helft van het jaar beginnen met de bouw van de funderingen.

Windenergie op zee is verantwoordelijk voor een aanzienlijk aandeel van de groene stroom voorziening in België. Vandaag produceren de windparken in de Belgische Noordzee reeds een kwart van de Belgische groene stroom. Tegen 2020 zal offshore wind voor de helft van de groene stroom voorziening kunnen instaan.

‘2018 was een historisch jaar voor offshore wind in België. De kaap van meer dan 1000 MW productiecapaciteit in zee werd overschreden, waardoor België terug wereldwijd in de top 5 van de offshore windindustrie staat’, stelt Jaak Rutten, CEO van C-Power en voorzitter van het BOP, ‘België doet hiermee beter dan Nederland, die ondanks hun veel grotere zeegebied, minder elektriciteit in de Noordzee produceert!’

‘Het is belangrijk dat België verder inzet op investeringen in lokale en klimaatvriendelijke productiecapaciteit: de windparken op zee zijn een essentiële bouwsteen van de energietransitie’, voegt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal BOP toe ‘Bovendien creëert de offshore wind industrie veel toegevoegde waarde voor de Belgische economie door de verbetering van de handelsbalans en nieuwe tewerkstelling: tot 16.000 jobs in de Belgische bedrijven die actief zijn in deze sector.’

Tegen 2020 zullen de 8 windparken op zee een totale capaciteit van 2.262 MW hebben. Hun jaarlijkse productie wordt geschat op 8 TWh, wat ongeveer 10% van de totale elektriciteitsvraag in België is, of de helft van het elektriciteitsverbruik van gezinnen.

Windmolenparken in de Belgische Noordzee Windmolenparken in aanbouw
– C-Power (2009): 325 MW
– Belwind (2010): 171 MW
– Northwind (2014): 216 MW
– Nobelwind (2017): 165 MW
– Rentel (2018): 309 MW
– Norther (2019): 370 MW
– Northwester 2 (2020): 219 MW
– Seamade (2020): 487 MW

Status op 1 januari 2019 van offshore windmolenparken in de Belgische Noordzee


Meer info:

Annemie Vermeylen, Secretaris-Generaal, +32 (0) 478 50 01 15 – av@belgianoffshoreplatform.be