Nieuw record productie windstroom in België

23/10/2013

Deze middag werd een nieuw Belgisch record aan windstroom gevestigd. Netbeheerder ELIA registreerde een windstroomproductie van 1.200 MW. Met een afname van 9.900 MW was stroom uit windenergie op de middag goed voor 13% van het Belgisch verbruik. In België is momenteel 1549,5 MW windenergie geïnstalleerd:

  • 491 MW in de Belgische Noordzee (C-Power: 325 MW, Belwind 165 MW)
  • 456 MW in Vlaanderen
  • 602,5 MW in Wallonië

Gemiddeld levert windenergie vandaag 10 % van het Belgische elektriciteitsverbruik. Het groeiende aandeel in de elektriciteitsproductie toont aan dat windenergie op topwinddagen een significante bijdrage kan leveren in de elektriciteitsmix en dat dit geen probleem vormt voor het elektriciteitsnet. Windenergie biedt lokale en milieuvriendelijke elektriciteitsproductie, die geen CO2 uitstoot of gevaarlijk afval produceert.