Windenergie zorgt voor steeds groter deel van de Belgische stroom – Bijna 20% in 2023

13/06/2024

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA), Fédération des énergies renouvelables (EDORA) en Belgian Offshore Platform (BOP) vieren samen met hun leden Global Wind Day op 15 juni 2024. Hiermee brengen ze het belang en het potentieel van windenergie extra onder de aandacht.

Windenergie mag terecht gevierd worden, de voordelen van windenergie zijn namelijk overduidelijk:

  • Windenergie is essentieel voor het klimaat: windenergie vermindert de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en helpt klimaatverandering tegen te gaan.
  • Windenergie is cruciaal voor de energieonafhankelijkheid van de EU: door de productie van windenergie te verhogen, verminderen we onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen.
  • Windenergie is van vitaal belang voor de continuïteit van de energievoorziening.
  • Windenergie creëert werkgelegenheid.

Het monitoringrapport van de CREG toont duidelijk dat het aandeel van windenergie in ons land jaar na jaar toeneemt, tot 14,1 TWh in 2023 (CREG Study (F)2747 – 23 May 2024). De totale elektriciteitsproductie in België was vorig jaar 77,8 TWh. Windenergie zorgde dus voor meer dan 18% van de geproduceerde energie, of het equivalent van het jaarlijkse verbruik van meer dan 4 miljoen Belgische gezinnen.“Deze evolutie moet en zal zich de komende jaren verder doorzetten”, benadrukt de windsector. Dat is ook nodig om de doelstelling van de Europese Commissie te halen. Zij wil dat windenergie tegen 2050 de helft van de Europese elektriciteit levert.

De ambities en de doelstellingen zijn duidelijk. Om die in 2030 te halen zou in België jaarlijks 400 MW windenergie bijgebouwd moeten worden. “De sector vraagt aan de nieuwe regeringen een éénduidig en stabiel flankerend beleid met voldoende investeringszekerheid om deze doelstellingen effectief te realiseren”. Windenergie is volgens Europa van hoger openbaar belang, en dient dus ook zo behandeld te worden door de lidstaten.

In hun memoranda en visieteksten verduidelijken Edora, VWEA en BOP wat er verder concreet dient te gebeuren om het potentieel van windenergie in ons land en onze regio’s optimaal te benutten.Om bij te dragen aan het economisch herstel, duizenden nieuwe banen te creëren, toekomstige ongecontroleerde prijsstijgingen te voorkomen, en tegelijkertijd onze voorzieningszekerheidvergroten, roepen de windassociaties de huidige en toekomstige beleidsmakers op om ambitieus te zijn en dit potentieel voor windenergie volop te benutten.

Meer informatie over onze sector en windenergie in het algemeen vindt u op onze websites:

Contactgegevens:

  • Maarten Dedeyne, Directeur VWEA – 0499 29 01 57
  • Fawaz Al-Bitar, Directeur Général d’EDORA – 0496 12 22 31
  • Bérénice Crabs, Secretary General BOP – 0479 65 92 96