Belgen geven duidelijk voorkeur aan hernieuwbare energieproductie

01/04/2014

Deze IPSOS peiling werd uitgevoerd bij meer dan 1000 personen tussen 18 en 20 maart 2014. 69% onder hen geeft de voorkeur aan hernieuwbare energiebronnen voor de productie van elektriciteit na 2025, wanneer de laatste kerncentrales gesloten worden.

Deze voorkeur van de Belgen dient in aanmerking genomen te worden bij het vastleggen van de prioriteiten inzake elektriciteitsproductie. De resultaten van de peiling tonen aan dat de Belgen niet alleen goedkopere energie verkiezen, maar vooral een productie die geen gevaarlijk afval of uitstoot van broeikasgassen genereert. De bevolking stelt dat de hernieuwbare energiebronnen daar het best aan beantwoorden en ons ook de mogelijkheid geven om de energieonafhankelijkheid te vergroten.

De peiling toont eveneens aan dat 85% van de Belgen vindt dat windenergie « voor een groot deel » dient in te staan voor onze elektriciteitsvoorziening. Aan de vooravond van de verkiezingen moet dit signaal de beleidsmakers aanzetten om windenergie verder alle ontwikkelingskansen te geven.

De hernieuwbare energiefederaties (ODE, EDORA en BOP) roepen de toekomstige regeringen ook op om snel een stabiel regelgevend kader vast te leggen om investeringen in de hernieuwbare energiesector voldoende zekerheid te bieden. Dit draagt niet alleen de voorkeur van een ruime meerderheid van de Belgen weg, maar biedt ook de kans om duizenden lokale arbeidsplaatsen die door hernieuwbare energieproductie worden geschapen, verder te bevorderen.