Naar 450 GW windenergie in de Noordzee tegen 2050

20/06/2019

Op 20 juni 2019 hebben in Esbjerg, Denemarken, de Noordzeeministers een gezamenlijke verklaring ondertekend met de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 een vermogen van 450 GW windenergie op zee te realiseren De bijdrage van windenergie op zee is onontbeerlijk om de energiesector koolstofneutraal te maken tegen 2050.

Het BOP steunt de ambities en de afspraken rond windenergie in de Noordelijke zeeën die de ministers vandaag hebben ondertekend.

Volgens de Europese Commissie zal tot 450 GW windenergie op zee nodig zijn om tegen 2050 de energiesector koolstofneutraal te maken.

De verklaring van Esbjerg vraagt aan de lidstaten om de nationale doelstellingen voor offshore wind te verhogen, de internationale samenwerking tussen de Noordzeestaten te versterken, de toegang tot sites in de Noordzee te faciliteren, de transmissienetten te versterken en open te stellen voor de windparkontwikkelaars, de netversterking op land te coördineren, de technische standaarden te harmoniseren, enz.

In België is momenteel 1,5 GW windcapaciteit operationeel. Ter vergelijking, in het Verenigd Konikrijk staat 8,2 GW, in Duitsland 6,4 GW, in Denemarken 1,3 GW. Tegen 2020 zal in België om en bij de 2,3 GW windenergie op zee groene stroom produceren. Na 2020 zal tot 2 GW nieuwe capaciteit ontwikkeld worden.

Meer info: https://windeurope.org/newsroom/news/north-sea-ministers-extend-and-intensify-cooperation-on-offshore-wind/