Storm Ciarán waait fel door onze contreien: wat betekent dit voor onze Belgische offshore windparken?

03/11/2023

De wintermaanden kunnen traditioneel de beste productiecijfers voorleggen. Door de hogere windsnelheden en afwezigheid van windstille dagen, draaien de windturbines gemiddeld aan een hoger vermogen.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) voorspelde dat er donderdag op volle zee windstoten van 120 tot 150 kilometer per uur konden voorkomen.

De Belgische offshore windparken produceren meer dan 90% van de tijd elektriciteit: de windturbines beginnen te draaien vanaf een lichte bries (2 Beaufort) tot een zware storm (11 Beaufort). Meer dan 40% van de windturbines kunnen blijven produceren tijdens zwaar stormweer.

Aangezien op zee de wind harder waait, zijn bepaalde offshore windturbine modellen zo ontwerpen dat er bij hoge windsnelheden elektriciteit geproduceerd kan worden. Als er hogere snelheden waargenomen worden, schakelen de turbines automatisch over in een veiligheidsmodus.

Concreet houdt dit in dat de turbine overgaat in ‘vaanstand’: de wieken positioneren zich anders tegenover de wind waardoor de operationele veiligheid gegarandeerd wordt. Deze ‘vaanstand’ kan ook al bij lagere windsnelheden geactiveerd worden. De wieken worden dus niet geklemd in een vaste positie, maar blijven vrij draaien in een beschermende stand. Boven de maximumsnelheid (cut-off speed), wordt geen elektriciteit geleverd aan het net, ter bescherming van de rotor.

De acht windparken kunnen samen 2262 MW produceren. Offshore windenergie is goed voor 10% van het totale elektriciteitsverbruik in België. In de voormiddag van 2 november 2023 om 8.45 uur draaiden de windturbines op 97% capaciteit. Op de middag werd de maximale windsnelheid overschreden en moest de productie noodgedwongen tijdelijk gereduceerd worden. Zodra de windsnelheden lager werden zijn de windturbines automatisch heropgestart zoals voorzien.

Vorig jaar tijdens de passage van storm Eunice, was het de eerste keer in de Belgische offshore windgeschiedenis dat alle windturbines collectief in veiligheidsmodus gingen.

Meer info: https://www.belgianoffshoreplatform.be/nl/productie-data/