Nieuwe ruimte voor windenergie op zee = goed voor het klimaat en de economie!

08/12/2018

Brussel, 7 december 2018 – De federale regering keurt het Noordzeeplan van staatssecretaris De Backer goed.
Het BOP, de sectororganisatie voor windenergie in de Noordzee, is blij met de nieuwe zones voor windenergie op zee. Meer offshore windenergie is goed voor de energiebevoorrading, voor het milieu en het klimaat en voor de economie. Met deze nieuwe zones voor windmolenparken kan België binnenkort 20 % van haar totale stroombehoefte op zee gaan produceren.

Er zijn drie goede redenen om verder in te zetten op windenergie op zee:

1. Energiebevoorrading

Vandaag staat reeds 1186 MW windenergie in de Belgische Noordzee, goed voor ongeveer 5 % van de totale elektriciteitsvraag. Tegen 2020 zal er 2262 MW windenergie op zee draaien, wat goed is voor 10 % van de stroombehoefte in België. Het voordeel van windenergie op zee is dat het een grootschalige opwekking van hernieuwbare energie is die vooral in de winter, op het moment dat de vraag naar elektriciteit het hoogst is, op volle kracht produceert.

2. Natuur, milieu en klimaat

Sinds 10 jaar wordt het effect van windmolenparken op het mariene milieu door onafhankelijke wetenschappers bestudeerd. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat deze nieuwe activiteit in de Noordzee een positieve impact heeft op het mariene ecosysteem zoals toename mariene biodiversiteit, herstel van de zeebodem, toename van bepaalde visssoorten, enz… Maar het grote milieuvoordeel van windenergie op zee is uiteraard dat er geen broeikasgassen, geen fijn stof en ook geen afval wordt geproduceerd.

3. Economie en export

Tenslotte is het ook een economische opportuniteit om verder in te zetten op deze technologie. Deze nieuwe sector creëert veel nieuwe tewerkstelling (tot 16,000 jobs), zorgt voor een aanzienlijke toegevoegde waarde en heeft een positief effect op de handelsbalans van België.

We kunnen niet doof en blind zijn voor de roep van de burger voor doeltreffend en doortastend klimaatbeleid. Windenergie op zee is koolstofneutrale en kostefficiënte opwekking van elektriciteit”, zegt Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform. “De offshore windenergiesector staat klaar om nog sneller en nog efficiënter windmolenparken in de nieuwe zones te ontwikkelen.


Meer info:

Annemie Vermeylen, Secretaris-Generaal, +32 (0) 478 50 01 15 – av@belgianoffshoreplatform.be