Windenergie uit de Belgische Noordzee: in 2018 groene stroom voor 1 miljoen gezinnen!

05/01/2018

In 2017 werd in de Belgische Noordzee 2867 gigawattuur elektriciteit geproduceerd, goed voor het gemiddeld stroomverbruik van om en bij 800 000 gezinnen.

In de tweede jaarhelft van 2018 zal Rentel, het vijfde windenergieproject dat momenteel in volle opbouw is, ook elektriciteit beginnen te produceren. Hierdoor zal in 2018 de elektriciteitsproductie van de zeewindparken oplopen tot 3600 gigawattuur, of het equivalent van het stroomverbruik van 1 miljoen gezinnen.

Windenergie op zee staat nu al in voor een flink aandeel van groene stroom. Vooral in de wintermaanden, december en januari op kop, draaien de zeewindparken op volle toeren.


Overzicht geïnstalleerde capaciteit windparken in de Belgische Noordzee:
– C-Power (2009): 325 MW
– Belwind (2010): 171 MW
– Northwind (2014): 216 MW
– Nobelwind (2017): 165 MW


 

Meer info : Annemie Vermeylen – 0478 / 500 115