Offshore windsector is klaar voor de winter

17/09/2014

Met 712 MW aan geïnstalleerd en operationeel vermogen garandeert de Belgische offshore windsector vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid van België.

De voorbije weken is duidelijk gebleken dat het voor België van cruciaal belang is dat een lokale productiecapaciteit wordt uitgebouwd en de bevoorradingszekerheid gegarandeerd blijft, zowel op korte maar ook op langere termijn.

De invulling van de voorziene zones in het maritiem ruimtelijke plan op het Belgisch deel van de Noordzee met offshore wind zal een belangrijke productiebijdrage leveren wat België minder energieafhankelijk maakt van andere bronnen.

Met de realisatie van de 5 bijkomende windparken – Norther, Seastar, Rentel, Mermaid en Northwester 2 – wordt het totaal geïnstalleerd vermogen van windturbines in de Noordzee tegen 2020 opgetrokken tot meer dan 2.200 MW. Dit dekt maar liefst 10 % van de totale elektriciteitsbehoefte van België ofwel bijna 50% van de elektriciteitsbehoefte van de Belgische huishoudens.

Voor Jean de Leu, voorzitter van het Belgian Offshore Platform is het “duidelijk dat offshore windenergie, zowel de bestaande als toekomstige parken, onmisbaar is voor de bevoorradingszekerheid van België”. De voorzitter wijst er echter ook op dat “ om deze bijdrage tot de bevoorradingszekerheid te kunnen leveren, een stabiel investeringsklimaat én de snelle realisatie van bijkomende aansluitingscapaciteit op het Belgische
elektriciteitsnet, van essentieel belang zijn voor de sector.”