Storm op zee Ciara: windparken zijn blijven draaien

10/02/2020

Gedurende de hele zondag is er stroom geproduceerd vanop zee, maar omwille van de omstandigheden niet aan de maximale productie van 1550 MW.

De kleinste turbines hebben zichzelf automatisch stilgelegd. De recentere en grotere turbines kunnen hogere windsnelheden aan en bleven draaien. Op vraag van sommige elektriciteitsleveranciers werden ook enkele turbines preventief stilgelegd om het elektriciteitsnet in balans te houden.

Gemiddeld genomen bedroeg zondag de elektriciteitsproductie op zee 1100MW of ong. 70% van de maximale capaciteit.

De impact van de storm op de windparken op zee ving aan rond 10:45, ongeveer 2uur later dan voorspeld door Elia, en eindigde rond 21:30.

Op het piekmoment van de storm omstreeks 19:30 werd er nog steeds 443 MW geproduceerd op zee. De windsnelheden op dat moment liepen op tot 135km per uur. Ongeveer 30% van de capaciteit kon dus blijven produceren. Gedurende de storm op zee (van 10:45 tot 21:30) bedroeg de gemiddelde capaciteit aan offshore wind energie 740MW of ongeveer de helft van de capaciteit.

Offshore wind productie droeg zondag bij 12,2 % van de elektriciteitsvraag in België. Windenergie in totaal (met windenergie op land erbij) bedroeg zondag 25 % van de totale elektriciteitsvraag in België.

Het volledige productiepark op zee heeft nooit helemaal stilgelegen en uiteindelijk viel de impact dus beter uit dan voorspeld door Elia dankzij de nieuwste windturbines, die in staat zijn te blijven draaien bij extreme windsnelheden.