Binnenkort Belgische mosselen?

02/06/2017

De Ugent, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werken hiervoor samen met windmolenparken Belwind en C-Power en met de bedrijven Brevisco, Colruyt Group, DEME Group, Lobster Fish, en Sioen Industries. In dit baanbrekend en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek rond schelpdier- en zeewierkweek worden efficiënt ruimtegebruik van de Belgische Noordzee, innovatieve kweektechnieken en het marktpotentieel van deze nieuwe streekproducten op een unieke en geïntegreerde manier onderzocht.

 

Het project

Met Vlaamse, Europese en eigen middelen werd een ambitieus testproject opgestart op verschillende locaties in de Noordzee. Specifiek voor de Belgische windmolenparken worden de mogelijkheden voor mosselkweek onderzocht.

Over 2 jaar zal er meer duidelijkheid zijn over:

  • De biologische, technische en economische haalbaarheid van schelpdier- en zeewierkweek in de Belgische Noordzee.
  • Een mogelijke samenwerking met de bestaande activiteiten in windmolenparken.
  • Hoe het eindproduct winstgevend op de markt kan worden gebracht.
  • De invloed van aquacultuur op de waterkwaliteit van de Noordzee.

Begin mei 2017 werd een eerste kweeksysteem voor mosselen geïnstalleerd in het windpark van C-Power. Op die locatie wordt in de eerste plaats de mosselgroei opgevolgd. De tweede mosselkweeklijn zal geplaatst worden bij Belwind. Daar worden de krachten die door de zee worden uitgeoefend op de kweeklijn gemeten,.

Dit project is het resultaat van een jarenlange intense samenwerking tussen de de academische wereld en het bedrijfsleven. Als de veiligheid en de productie van elektriciteit in windmolenparken op zee niet gehinderd wordt door andere activiteiten zoals aquacultuur, staat de sector open voor meervoudig ruimtegebruik binnen hun concessies.

 

Foto: Jaak Rutten, CEO C-Power en voorzitter van het BOP en Eric Antoons, Co-CEO Belwind tijdes de Kick-Off van ‘Noordzee Aquacultuur’.