Windparken in de Belgische Noordzee blikken tevreden terug op het windjaar 2023

03/01/2024

De Belgische windparken (Mermaid, Nobelwind, Belwind, Seastar, Northwind, Rentel, C-Power, Northwester 2 en Norther) op de Noordzee blikken met tevredenheid terug op een succesvol jaar in termen van windaanbod en energieproductie.

Gedurende het afgelopen jaar hebben de Belgische windparken op de Noordzee een consistent aanbod van wind ervaren. Alle 9 windparken zijn sinds december 2020 volledig operationeel. Dit betekent dat 2023 het derde jaar is met een volledig geïnstalleerde productiecapaciteit voor deze grote Belgische offshore elektriciteitscentrale. De jaarproductie in 2023 is dan ook het hoogst sinds de start van de offshore windproductie op onze Noordzee.

De Belgische offshore windparken hebben een totale capaciteit van 2.262 MW. In 2023 werd een totale productie van ongeveer 8 TWh geïnjecteerd in het Belgische elektriciteitsnet, dat komt overeen met de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ong. 2,3 miljoen gezinnen.

Offshore windenergie in België komt in 2023 aan 10,2% van de totale elektriciteitsconsumptie tegemoet. Gedurende de maand december 2023 werd trouwens een record maandproductie opgetekend, 1075 GWh. België staat zo in de Europese top vijf op het vlak van aandeel offshore windenergie in de elektriciteitsvraag, samen met Denemarken (25% in 2022), het Verenigd Koninkrijk (15% in 2022), Nederland (7% in 2022) en Duitsland (5% in 2022).

Windturbines op de Belgische Noordzee

De windturbines beginnen te draaien vanaf een lichte bries (2 Beaufort) tot een zware storm (11 Beaufort). Dit maakt dat er bijna altijd elektriciteit geproduceerd wordt op zee, dit jaar gedurende ~95% van de tijd. De wintermaanden zijn de beste maanden voor offshore windproductie, maar dit jaar was in het bijzonder de zomermaand juli zeer gunstig ten opzichte van andere zomers.

Voornamelijk tijdens de wintermaanden komen regelmatig stormen voor op zee. Aangezien de wind er ook harder waait dan op land, zijn de offshore windturbines ontworpen om ook bij hoge windsnelheden elektriciteit te produceren. Als er alsnog te hoge windsnelheden of rukwinden gemeten worden, schakelen de turbines tijdelijk automatisch naar een veiligheidsmodus tot de wind opnieuw afneemt.

De windparken zijn bovendien flexibele productie-eenheden die meer en meer ingezet worden om het elektriciteitssysteem in balans te houden door de productie gedeeltelijk te verminderen bij overschotten. Er is een toenemende trend aan dergelijke afregelingen, zowel op vraag van de leveranciers als van de netbeheerder.

Prinses Elisabeth Zone

Met blik op de toekomst blijft de Belgische offshore windenergiesector innoveren en uitbreiden.

Drie nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth Zone zullen de offshore windcapaciteit op het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) verhogen tot max. 5.8 GW.

De opening van de openbare aanbesteding voor de eerste kavel van 700MW wordt eind 2024 verwacht. De winnaar die het windpark dient te bouwen tegen 2028 zou dan eind 2025 bekend moeten zijn.