Nieuwe voorzitter

10/06/2016

De Raad van Bestuur van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft Jaak Rutten benoemd tot voorzitter van het BOP.

In deze functie volgt hij Jean de Leu op die de functie de voorbije vier jaar waarnam, en die tot ere-voorzitter werd benoemd.

Jaak Rutten is sinds 2000 actief in de energiesector als oprichter en CEO van Luminus en als directielid van EDF-Luminus.

Vanaf januari 2012 is hij CEO van C-Power nv.

In juli 2013 werd onder zijn leiding het eerste Belgische offshore windmolenpark op de Thornton bank gefinaliseerd. Daarenboven heeft Jaak Rutten intussen meer dan 4 jaar ervaring in de operationele uitbating en het onderhoud van het C-Power park.

Hij is dus goed geplaatst om met kennis van zaken het voorzitterschap van het BOP op te nemen.

Het is dankzij de visie, de moed en het doorzettingsvermogen van belangrijke Belgische industriële investeerders, verenigd in het BOP, dat de offshore windenergiesector in België toonaangevend is geworden op Europees en wereldvlak, ondanks de zeer beperkte zeegebieden waarover België beschikt. Een nieuwe belangrijke industrietak is intussen ontstaan met een groot potentieel aan tewerkstelling en exportmogelijkheden voor onze bedrijven. Voor het BOP en haar leden, blijft het niettemin een belangrijke uitdaging op het vlak van financiering, technologie en regelgeving om de geplande windenergieprojecten op zee verder te realiseren tegen 2020, een absolute noodzaak om de Belgische 20-20-20 doelstellingen te behalen”, aldus Jaak Rutten.

Contact: Annemie Vermeylen

0478/500 115

www.belgianoffshoreplatform.be

Het Belgian Offshore Platform (BOP) is de vereniging van investeerders in offshore wind energie in België.

Leden: Aspiravi Offshore, Colruyt Group, C-Power Holdco, DEME, DHAM, Electrabel, Elicio, Elnu, Eneco Wind Belgium, Eoly, InControl, Zeewind/Meewind, Nuhma, Parkwind, PMV, Power@Sea, Rent A Port Energy, SOCOFE, SRIW Environnement, TTR Energy, Wagram Invest.