Kost offshore wind in België lager dan Europese gemiddelde

26/03/2013

De maatschappelijke ondersteuningskost van offshore wind in België is lager dan in de omringende landen. Ook de bruto inkomsten voor de verschillende projecten zitten onder het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit een vergelijkend rapport van het onafhankelijke studiebureau 3 E waarbij de verschillende ondersteuningsmechanismen in 6 Europese landen zijn vergeleken. Naar aanleiding van de studie vraagt het Belgian Offshore Platform (BOP) een kostenefficiënt ondersteuningsbeleid voor offshore wind met aandacht voor zowel de belangen van de consument als de investeerders. 

 

In de Benchmarking Study on Offshore Wind Incentives vergelijkt het onafhankelijke studiebureau 3 E het huidige Belgische ondersteuningsbeleid voor offshore wind met dat van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Denemarken. De onderzoekers berekenen zowel de maatschappelijke kost als de bruto projectinkomsten. Daarbij is rekening gehouden met onderlinge verschillen in ondersteuning zoals de looptijd en de eventuele tussenkomst van de overheid bij de kabelkosten.

 

3 E berekent de gemiddelde kostprijs over een periode van 20 jaar per geproduceerde MWh. Na extrapolatie komt de maatschappelijke kost voor offshore wind in België op € 70.7 per geproduceerde MWh, wat lager is dan het Europese gemiddelde (€72,1 per MWh). Ook de bruto projectinkomsten voor de projecten zijn bij de laagste (€60,6 /MWh t.o.v. gemiddeld €64,7/MWh). 

 

De studie van 3 E is uitgevoerd in opdracht van het Belgian Offshore Platform dat de belangrijkste Belgische spelers verenigt die investeren in hernieuwbare energie op de Belgische Noordzee. Het BOP wou met de studie tot een objectivering komen van de reële kost van de ondersteuning van offshore wind in België in vergelijking met de buurlanden.