Klimaatmars – Hernieuwbare energieorganisaties stappen mee voor doortastend en doeltreffend klimaatbeleid

02/12/2018

Naar aanleiding van het begin van de klimaattop van de Verenigde Naties op 3 december in Katowice, trekt op 2 december in Brussel de mars voor het klimaat door de straten. Door mee te stappen op 2 december willen de duurzame energiefederaties Apere, BOP, Edora en ODE onderstrepen dat zij een belangrijke bijdrage kunnen en willen leveren om België klimaatneutraal te maken.

De bescherming van onze planeet is een globale uitdaging maar elk land heeft de verplichting om dringend doortastende maatregelen te nemen om de klimaatwijziging terug te dringen. In het recente rapport van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wordt gewaarschuwd voor de gevolgen als de klimaatdoelstelling van maximum 1,5 ° opwarming niet gehaald wordt.Volgens het IPCC zouden we, zonder gewijzigd beleid, al ergens tussen 2030 en 2052 de 1,5 graden overschrijden.

Apere, BOP, Edora, en ODE stappen samen mee om het belang te onderstrepen van een milieuvriendelijke en klimaatneutrale energiebevoorrading in België.

Om de klimaatuitdaging aan te pakken, is een versnelde ontplooiing van hernieuwbare energieprojecten noodzakelijk. Hernieuwbare energie is een essentiële bouwsteen voor een klimaatneutrale en milieuvriendelijke energiebevoorrading. Zon-en windenergie in combinatie met stuurbare hernieuwbare energie zoals biomassa en waterkracht vormen een de basis van een duurzaam energiesysteem.

De sector van hernieuwbare energie heeft al een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen de klimaatwijziging. Tegen 2020 moeten de hernieuwbare energiebronnen 13% van de Belgische energievraag dekken. In 2030 zou dat aandeel kunnen stijgen tot 30%.

Het is hoog tijd nu om een duurzaam energie-en klimaatbeleid bovenaan de politieke agenda te zetten. De duurzame energiebedrijven in België zijn klaar en bereid om mee een ambitieus en doeltreffend klimaatbeleid te steunen. Laten we onze energie wijzigen, niet ons klimaat!


CONTACT:

EDORA: Fawaz Al Bitar, Secretaris-Generaal ad interim, 0496/12.22.31 – falbitar@edora.be
BOP: Annemie Vermeylen, Secretaris-Generaal, 0478/50.01.15 – av@belgianoffshoreplatform.be
L’APERe: Benjamin Wilkin, Secretaris-Generaal, 0477/40.13.86 – bwilkin@apere.org
ODE: Bram Claeys, Secretaris-Generaal, 0474/59.46.70 – bram.claeys@ode.be