Offshore windparken produceren elektriciteit voor 800.000 gezinnen

03/04/2015

In het eerste kwartaal van dit jaar produceerden de 181 turbines op het Belgische deel van de Noordzee 722.000 MWh hernieuwbare energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 800.000 gezinnen in dezelfde periode.

De turbines op zee van C-Power, Northwind en Belwind hebben in het eerste kwartaal van 2015 ca. 722.000 MWh hernieuwbare elektriciteit geproduceerd. Met een totaal van 712 MW aan geïnstalleerde capaciteit draagt de Belgische offshore windsector vandaag al in aanzienlijke mate bij tot de energiebevoorrading van de Belgische energiemarkt.

De komende jaren zullen er nog eens vijf nieuwe windparken – Seastar, Mermaid, Northwester2, Norther en Rentel – worden gebouwd in de Noordzee. Tevens zal de tweede fase in de Belwindconcessie worden gerealiseerd. Zodra alle acht parken volledig gerealiseerd zijn (tegen 2020), zal de totale productiecapaciteit 2.200 MW bedragen en zullen de windturbines op zee jaarlijks ruim 8 TWh aan elektriciteit produceren. Dat komt overeen met 10% van het totale elektriciteitsverbruik in België.

“Dit bevestigt nog maar eens dat offshore windenergie nu al een belangrijke plaats inneemt wat de Belgische bevoorradingszekerheid betreft. Met de verdere ontwikkeling van de parken zal dit aandeel nog verhogen”, aldus Jean de Leu, voorzitter van het Belgian Offshore Platform. Hij wijst ook op het belang voor de tewerkstelling en de aanzienlijke investeringen die de bouw van de vijf bijkomende parken met zich zullen meebrengen. Het is dus duidelijk dat wind op zee niet kan en mag ontbreken in het toekomstig energiepact voor België.