OPEN BRIEF – Maak van de energiecrisis een kans om sneller 6 GW nieuwe energiecapaciteit in de noordzee te bouwen

30/08/2022

Voor België is de enige uitweg uit de energiecrisis structurele energiebesparing én meer inzetten op hernieuwbare energie. Zon in de zomer en wind in de winter kunnen burgers en bedrijven helpen naar meer energie-autonomie en kunnen dus bijdragen tot structurele beheersing van de energiekost.

Ons land zit, voor de tweede herfst op rij, middenin een energiecrisis die de welvaart van bedrijven en burgers bedreigt. In tegenstelling tot andere Europese landen als Denemarken, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk beschikt België niet over eigen ondergrondse energiebronnen zoals gas en olie, maar wel over bovengrondse, onuitputtelijke energiebronnen, namelijk zon en wind.

Het beste windklimaat in ons land is te vinden op de Noordzee. Daarom heeft de federale regering sinds 2000 ingezet op deze hernieuwbare en veilige energiebron. Windenergie op zee is een klimaat-en milieuvriendelijke, betaalbare, snel realiseerbare en veilige technologie die werkt met een gratis hulpbron uit eigen land, de Noordzeewind.

Sinds eind 2020 wordt 7 % van de Belgische zeegebieden gebruikt voor het opwekken van groene stroom, waarbij op jaarbasis ongeveer 10% van het elektriciteitsverbruik in ons land gedekt wordt.

Al enkele jaren liggen nieuwe zones in de Noordzee klaar om bijkomende offshore wind capaciteit te bouwen. Zo kan de Noordzee binnenkort voor ongeveer een kwart van het totale elektriciteitsverbruik in België instaan.

Wat is nodig om de nieuwe offshore windparken te bouwen?

  1. De federale regering moet snel over het wetgevend kader voor de nieuwe offshore zones beslissen;
  2. De Vlaamse en Waalse regeringen moeten snel beslissen hoe en waar de versterking van de hoogspanningsnetten (Ventilus en Boucle du Hainaut) op land kunnen ingepland worden;
  3. De hoogspanningsnetbeheerder moet de aansluiting op het net versneld realiseren;

Als deze drie voorwaarden vervuld zijn, kan de Belgische offshore windindustrie ervoor zorgen dat nieuwe windparken snel en efficiënt gebouwd worden zodat meer Noordzeewind omgezet wordt in 100 % Belgische stroom.

Daarom roepen wij de federale, de Vlaamse en de Waalse regering én de netbeheerder op om met versnelde of noodprocedures te werken zodat burgers en bedrijven snel kunnen rekenen op energie ‘made in Belgium’.

Laat de energiecrisis een kans zijn voor de versnelling van de energietransitie, in het bijzonder een versnelling van offshore wind in de Noordzee, en voor meer energieonafhankelijkheid voor ons land.

 

Ondertekenaars:

Belgische ontwikkelaars offshore windmolenparken: C-Power, Norther, Otary, Parkwind
BOP leden: Aspiravi Offshore, DEME, Elicio, Eneco, Eoly, Green Offshore, Meewind, Ocean Winds, Power at Sea, RWE, Socofe, SRIW, Z-kracht