Belgische aquacultuurmosselen zijn gekweekt in de offshore windmolenparken Parkwind en C-Power: een wereldprimeur!

Lees meer
"De windmolentoerist: een nieuw fenomeen aan de kust" (VRT)

Lees meer

Belgian Offshore Platform

Het Belgian Offshore Platform (BOP) vzw is de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee. Het BOP werd in 2011 opgericht om de belangen van offshore windenergie te verdedigen en om de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee te bepleiten. Offshore windenergie staat vandaag in voor 5 % van de totale elektriciteitsvraag in België, tegen 2020 zal dat oplopen tot 10 % of gemiddeld 8 TWh per jaar. Na 2020 kan de capaciteit van offshore windenergie verder ontwikkeld worden om 20 % van de totale electriciteitsvraag te leveren.

Nieuwe cleantech industrie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector met een positieve impact voor de Belgische economie.

Bevoorrading

Met 877 MW aan geïnstalleerd vermogen garandeert de Belgische offshore windsector vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid.

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald.

Laatste nieuws

van Belgian Offshore Platform

Nieuwe ruimte voor windenergie op zee = goed voor het klimaat en de economie!

Brussel, 7 december 2018 – De federale regering keurt het Noordzeeplan van staatssecretaris De Backer goed. Het BOP, de sectororganisatie voor windenergie in de…

Klimaatmars – Hernieuwbare energieorganisaties stappen mee voor doortastend en doeltreffend klimaatbeleid

Naar aanleiding van het begin van de klimaattop van de Verenigde Naties op 3 december in Katowice, trekt op 2 december in Brussel de mars…
Photo of the stunt on the Ostend beach: 15,000 paper windmills were placed, making up the number 1,000,000.

Test nu je kennis over windenergie op zee!

Wist je dat sinds kort al 1.000.000 gezinnen groene stroom gebruiken van windmolens in de Noordzee? Test je kennis over windenergie op zee en maak…