10 jaar windenergie in de Belgische Noordzee!

Lees meer
Mee investeren in windmolenparken in de Belgische Noordzee? Meer info op www.northseawind.be

Lees meer
Nuhma lanceert haar coöperatieve vennootschap ECO2050: De opgehaalde middelen zullen in de Belgische offshore windparken geïnvesteerd worden.

Lees meer
Het BOP overhandigt memorandum 2019-2024 aan de premier: naar 4000 MW tegen 2024

Lees meer
"Tien jaar windenergie op zee: België is bij grootste vijf spelers ter wereld" [VRT]

Lees meer
Belgische aquacultuurmosselen zijn gekweekt in de offshore windmolenparken Parkwind en C-Power: een wereldprimeur!

Lees meer
"De windmolentoerist: een nieuw fenomeen aan de kust" (VRT)

Lees meer

Belgian Offshore Platform

Het Belgian Offshore Platform (BOP) vzw is de vereniging van investeerders en eigenaars van windparken in de Belgische Noordzee. Het BOP werd in 2011 opgericht om de ontwikkeling van windenergie in de Belgische Noordzee te bepleiten. Offshore windenergie vertegenwoordigt in 2019 1.556 MW geïnstalleerde capaciteit in de Noordzee. Tegen 2020 zal dat oplopen tot een geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW, wat zal instaan voor een gemiddelde jaarproductie van 8 TWh of om en bij 10 % van de totale elektriciteitsvraag. Na 2020 kan de capaciteit van offshore windenergie in de Belgische Noordzee verder ontwikkeld worden tot minstens 4000 MW.

Bevoorrading

Met 2262 MW windenergie op zee zal dan ongeveer 8 TWh elektriciteit opgewekt kunnen worden: ongeveer 10 % van de elektriciteitsvraag of ongeveer de helft van de hernieuwbare energiedoelstelling tegen 2020.

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald !

Nieuwe cleantech industrie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector met een positieve impact voor de Belgische economie.

Laatste nieuws

van Belgian Offshore Platform

Offshore windenergie is een belangrijke bouwsteen van de energietransitie in België

10 jaar windenergie in de Belgische Noordzee!

In april 2009 zijn de eerste 6 windturbines van het offshore windmolenpark C-Power gestart met de productie van de eerste groene stroom uit…

Naar 450 GW windenergie in de Noordzee tegen 2050

Op 20 juni 2019 hebben in Esbjerg, Denemarken, de Noordzeeministers een gezamenlijke verklaring ondertekend met de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 een vermogen…

Offshore windenergie in de Belgische Noordzee: naar 4000 MW tegen 2024

Het Belgian Offshore Platform overhandigt memorandum 2019-2024 aan de premier Met zes offshore windmolenparken, goed voor 1556 MW, staat België vandaag in de wereldtop van…