Open Wervendag: Bezoek de Rentel windturbines voor ze op zee worden geïnstalleerd

Read more
"Energie van windparken op zee omzetten in waterstof... " lees het volledige interview
- Jef Colruyt, voorzitter en CEO van Colruyt Group -

Read more
In 2018 groene stroom voor 1 miljoen gezinnen!

Read more
Windmolenparken financieren oesterherstel in Belgische Noordzee

Read more
Nieuw rapport Deloitte! Windenergie in Europa: feiten en cijfers 2016

Read more
« Windenergie op zee heeft haar plaats veroverd »

Read more
Verdubbeling windenergie in de Belgische Noordzee na 2020

Read more
Akkoord federale regering voor 700 MW offshore windenergie

Read more
Opiniepeiling: Belgen massaal voor meer windenergie op zee om klimaatdoelstelling te halen

Read more

Belgian Offshore Platform

Het Belgian Offshore Platform verenigt de belangrijkste partners die investeren in hernieuwbare (wind)energie- productie op de Belgische Noordzee. Het BOP verdedigt de belangen van haar leden en bepleit de voorwaarden voor de noodzakelijke ontwikkeling van offshore (wind)energie. Vanuit het BOP worden diverse stakeholders geïnformeerd en gesensibiliseerd over de elektriciteitsproductie via windturbines op zee. Het BOP onderhoudt internationale contacten en deelt ervaringen uit met buitenlandse sectorgenoten. Het BOP verricht studie- en onderzoekswerk over hernieuwbare energieopwekking op zee.

Bevoorrading

Met 877 MW aan geïnstalleerd vermogen garandeert de Belgische offshore windsector vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid.

Internationaal & Export

De ervaring bij de realisatie van de eerste offshore windparken in België stelt energiebedrijven, maritieme bouwbedrijven én tal van toeleveranciers in staat om innovatieve technieken te ontwikkelen en te exporteren naar het buitenland

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald.

Investering

In België zijn de windparken op zee private initiatieven, van voornamelijk Belgische ondernemingen. Elk project wordt afzonderlijk gefinancierd en gerealiseerd.

Tewerkstelling

De bouw van een gemiddeld offshore windproject (ca. 300 MW) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase ca. 1400 directe arbeidsplaatsen en eenzelfde aantal indirecte jobs.

Laatste nieuws

Van Belgian Offshore Platform

Windenergie uit de Belgische Noordzee: in 2018 groene stroom voor 1 miljoen gezinnen!

In 2017 werd in de Belgische Noordzee 2867 gigawattuur elektriciteit geproduceerd, goed voor het gemiddeld stroomverbruik van om en bij 800 000 gezinnen. In de…

Groen licht voor 716 MW offshore windenergie in de Belgische Noordzee!

Na meer dan een jaar onzekerheid over het investeringsklimaat voor de windparken Mermaid, Northwester 2 en Seastar, heeft de federale regering op 27 oktober 2017…

Offshore wind record broken in Belgium

Op 22 oktober 2017 werd 20 GWh stroom opgewekt in de Belgische Noordzee. De windmolens op zee zorgden voor stroomverbruik van 4 miljoen huishoudens of…