Belgische aquacultuurmosselen zijn gekweekt in de offshore windmolenparken Parkwind en C-Power: een wereldprimeur!

Lees meer
"De windmolentoerist: een nieuw fenomeen aan de kust" (VRT)

Lees meer

Belgian Offshore Platform

Het Belgian Offshore Platform verenigt de belangrijkste partners die investeren in hernieuwbare (wind)energie- productie op de Belgische Noordzee. Het BOP verdedigt de belangen van haar leden en bepleit de voorwaarden voor de noodzakelijke ontwikkeling van offshore (wind)energie. Vanuit het BOP worden diverse stakeholders geïnformeerd en gesensibiliseerd over de elektriciteitsproductie via windturbines op zee. Het BOP onderhoudt internationale contacten en deelt ervaringen uit met buitenlandse sectorgenoten. Het BOP verricht studie- en onderzoekswerk over hernieuwbare energieopwekking op zee.

Nieuwe cleantech industrie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector met een positieve impact voor de Belgische economie.

Bevoorrading

Met 877 MW aan geïnstalleerd vermogen garandeert de Belgische offshore windsector vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid.

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald.

Laatste nieuws

van Belgian Offshore Platform

Photo of the stunt on the Ostend beach: 15,000 paper windmills were placed, making up the number 1,000,000.

Test nu je kennis over windenergie op zee!

Wist je dat sinds kort al 1.000.000 gezinnen groene stroom gebruiken van windmolens in de Noordzee? Test je kennis over windenergie op zee en maak…

Windenergie uit de Belgische Noordzee: in 2018 groene stroom voor 1 miljoen gezinnen!

In 2017 werd in de Belgische Noordzee 2867 gigawattuur elektriciteit geproduceerd, goed voor het gemiddeld stroomverbruik van om en bij 800 000 gezinnen. In de…

Groen licht voor 716 MW offshore windenergie in de Belgische Noordzee!

Na meer dan een jaar onzekerheid over het investeringsklimaat voor de windparken Mermaid, Northwester 2 en Seastar, heeft de federale regering op 27 oktober 2017…