Pictogram boat between offshore wind turbines

Meer weten over windenergie op zee?

Bekijk de windturbines in de Belgische Noordzee van dichterbij


Offshore windparken vertegenwoordigen momenteel een geïnstalleerd vermogen van 2.262 MW in de Belgische Noordzee. Ze kunnen gemiddeld 8 TWh groene stroom per jaar opwekken, of ongeveer 10% van de totale elektriciteitsvraag in België. Tegen 2030 zal de offshore windcapaciteit in de Noordzee verder groeien tot 6 à 8 GW, zodat ongeveer 30% van de elektriciteitsvraag in de Belgische Noordzee zal opgewekt worden.

Offshore wind is een bouwsteen van de Belgische energietransitie. Als u, uw organisatie of uw klas er meer over wil weten, worden er overal in België workshops en bezoeken georganiseerd. Ontdek hieronder de verschillende activiteiten.

Windenergie: een zee van mogelijkheden

Wil je meer weten over de geschiedenis van windenergie in de Belgische Noordzee, de huidige situatie en de toekomstige uitdagingen? 

Bezoek de Belgische offshore windparken

Wil je de offshore windparken van dichtbij ontdekken? Verschillende bedrijven organiseren bezoeken tot 30 km op zee. Hier zijn er twee:

Technopolis - Zeekracht

Ontdek de zee als een belangrijke bron van duurzaam voedsel en hernieuwbare energie in een immersieve zone binnen Technopolis.

Zeewind - digitaal lespakket over windenergie op zee

Een inleiding tot offshore windenergie in de Noordzee voor 10-14-jarigen in 2 lessen (basis / gevorderd).