Nieuwe cleantech industrie

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector met een positieve impact voor de Belgische economie:
  • Positieve impact op het Bruto Binnenlands Product (BBP) met +/- 1 miljard EUR/jaar toegevoegde waarde, betere handelsbalans door export knowhow en globaal positieve impact op de overheidsfinanciën;
  • Tegen 2030 zal deze industrie tot 16,000 nieuwe banen scheppen in onderzoek, ontwikkeling, bouw van maritieme funderingen en transformatorplatformen, installatie van windturbines en beheer en onderhoud van de windparken;
  • Belgische bedrijven actief in offshore windenergie exporteren hun ervaring in de Belgische Noordzee naar andere Europese en internationale projecten