Offshore wind record broken in Belgium

Op 22 oktober 2017 werd 20 GWh stroom opgewekt in de Belgische Noordzee. De windmolens op zee zorgden voor stroomverbruik van 4 miljoen huishoudens of voor 38 % van het industriële elektriciteitsverbruik.
Binnenkort Belgische mosselen?

**Uniek proefproject dankzij samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit de offshore windsector.** Over een paar jaar kunnen we misschien Belgische mosselen eten, gekweekt op volle zee, in een windmolenpark. De Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) zoeken samen met 8 privépartners uit de offshore windenergie of het technisch en economisch haalbaar is. Ook voor Belgisch zeewier, oesters en sint-jakobsschelpen worden kweekmogelijkheden onderzocht. Het project werd “Noordzee Aquacultuur” gedoopt.
Intrekken concessies? Beter samen iets constructiefs creëren

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer verklaarde vandaag in de [pers](http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-economie/De-Backer-trekt-stekker-uit-drie-zeewindprojecten/9885237) dat hij de regering zal voorstellen de drie resterende concessies voor windmolenparken voor de Belgische kust (Mermaid, Seastar en Northwester II) te verbreken.
België’s grootste offshore windturbinepark Norther volledig gefinancierd en klaar voor bouw

De bouw van het grootste windturbinepark van België kan nu echt van start gaan. Na de goedkeuring door de Europese Commissie van de staatssteun heeft het Norther-project haar financiering rond en zijn de contracten getekend. De start van de offshore werken is voorzien vanaf het voorjaar van 2018. Vanaf de zomer van 2019 produceert het park energie voor tot wel 400.000 gezinnen. Dit is mee mogelijk gemaakt door de medewerking van de federale regering en de steun van 8 banken, de Europese investeringsbank en EKF (het Deense Export Credit Agency).
Nieuwe voorzitter

De Raad van Bestuur van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft Jaak Rutten benoemd tot voorzitter van het BOP.
Aanstelling secretaris-generaal

De Raad van Bestuur van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft Annemie Vermeylen aangesteld als Secretaris-Generaal van het BOP. In deze functie volgt ze Lut Vande Velde op die de functie de voorbije twee jaar waarnam en die de vereniging verlaten heeft om andere uitdadingen op te nemen.
Offshore windenergiesector neemt kennis van nieuw ondersteuningsmechanisme maar betreurt blijvende onduidelijkheden

De regering heeft vandaag een akkoord bereikt over de hervorming van de steun voor offshore wind. Met deze beslissing hoopt de sector dat er een duidelijk, stabiel wettelijk kader op lange termijn komt voor de vijf, tegen 2020 nog te realiseren offshore windparken in België. De sector betreurt echter de blijvende onduidelijkheden onder andere betreffende de aansluiting van deze parken op het transmissienet.
Minister van energie Marghem erkent de nood aan een duidelijke energievisie en een stabiel investeringsklimaat

Federaal minister van energie, Marie-Christine Marghem, opende vandaag in Parijs mee de EWEA Conferentie, één van de belangrijkste jaarlijkse afspraken van de Europese windsector. Haar aanwezigheid in Parijs, ondanks de aangekondigde heropening van de nucleaire centrales in België, kan gezien worden als een gunstig voorteken voor hernieuwbare energie in het kader van het energiepact. De minister had oor naar de vertegenwoordigers van belangrijke Belgische economische spelers (zoals Colruyt, Infrabel en Agoria) en beloofde de ontwikkeling van een energiestrategie die het investeringsklimaat voor windenergie projecten moet verbeteren. Het is nu uitkijken naar een « Energiepact » dat België moet toelaten de economische voordelen die door de hernieuwbare energiesector worden gegenereerd, volop te integreren in het eigen beleid.
Wind op zee geeft energie aan onze economie

In de sector van de hernieuwbare energie neemt de offshore windenergie een steeds belangrijker plaats in. De productie van windenergie op zee zal op termijn een belangrijk deel van onze energiebehoefte dekken maar ook voor heel wat jobs zorgen.
Hernieuwbare energie: (meer dan ooit) een evidentie

“Jaarlijks 9.200 jobs in België voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en nog eens 2.700 bijkomende jobs voor de exploitatie ervan.” Dit is een van de opmerkelijke resultaten van een nieuwe socio-economische studie die vandaag werd voorgesteld door EDORA, ODE en BOP.
Offshore windsector is klaar voor de winter

De voorbije maanden hebben de exploitanten van de offshore windturbineparken in de Noordzee een preventief onderhoudsprogramma afgewerkt om de staat van de turbines waarmee ze de winter in gaan optimaal te maken.
Offshore windenergie: onduidelijkheden en beperkte houdbaarheid van het nieuw steunmechanisme bedreigen toekomstige investeringen

De overblijvende onduidelijkheden in het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende “de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie” dat vandaag werd gepubliceerd en vooral de onzekerheid rond de timing van aansluiting op het elektriciteitsnet op het vasteland blijven echter een bedreiging voor de realisatie van de reeds geplande windparken op zee.
Belgen geven duidelijk voorkeur aan hernieuwbare energieproductie

Een IPSOS peiling (uitgevoerd op vraag van de hernieuwbare energiefederaties ODE, EDORA en BOP) geeft aan dat bijna 7 Belgen op 10 de voorkeur geven aan hernieuwbare energiebronnen om ons na de sluiting van de kerncentrales van energie te voorzien. Deze productie draagt omwille van diverse redenen de voorkeur weg: een lokale elektriciteitsproductie tegen een lagere kost, die geen gevaarlijk afval of CO2 met zich meebrengt. Daarenboven vindt 85% van de Belgen dat windenergie voor een groot deel dient bij te dragen tot de elektriciteitslevering.
Top windmaanden voor C-Power

Het C-Power windpark, dat in september vorig jaar officieel ingehuldigd werd, draaide in december en januari op volle toeren en produceerde in twee maanden 24% meer dan voorzien, dankzij bijzonder gunstige windcondities en de hoge technische betrouwbaarheid van de windturbines.
Nieuw record productie windstroom in België

Deze middag werd een nieuw Belgisch record aan windstroom gevestigd. Netbeheerder ELIA registreerde een windstroomproductie van 1.200 MW. Met een afname van 9.900 MW was stroom uit windenergie op de middag goed voor 13% van het Belgisch verbruik.
Parkwind sluit partnership akkoord af met Sumitomo Corporation

Parkwind heeft een strategisch partnership afgesloten met de Japanse industriële groep Sumitomo. Daarmee kunnen de huidige aandeelhouders van Parkwind en zijn managementteam, samen met de aandeelhouders van Belwind en Northwind, rekenen op een sterke partner om de toekomstige ontwikkeling van zijn offshore windparken te verzekeren.
Kost offshore wind in België lager dan Europese gemiddelde

De maatschappelijke ondersteuningskost van offshore wind in België is lager dan in de omringende landen. Ook de bruto inkomsten voor de verschillende projecten zitten onder het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit een vergelijkend rapport van het onafhankelijke studiebureau 3 E waarbij de verschillende ondersteuningsmechanismen in 6 Europese landen zijn vergeleken. Naar aanleiding van de studie vraagt het Belgian Offshore Platform (BOP) een kostenefficiënt ondersteuningsbeleid voor offshore wind met aandacht voor zowel de belangen van de consument als de investeerders.