Wij verenigen de belangrijkste partners die investeren in hernieuwbare (wind)energie op de Belgische Noordzee 
- Belgian Offshore Platform -

Belgian Offshore Platform

Het Belgian Offshore Platform verenigt de belangrijkste partners die investeren in hernieuwbare (wind)energie- productie op de Belgische Noordzee. Het BOP verdedigt de belangen van haar leden en bepleit de voorwaarden voor de noodzakelijke ontwikkeling van offshore (wind)energie. Vanuit het BOP worden diverse stakeholders geïnformeerd en gesensibiliseerd over de elektriciteitsproductie via windturbines op zee. Het BOP onderhoudt internationale contacten en deelt ervaringen uit met buitenlandse sectorgenoten. Het BOP verricht studie- en onderzoekswerk over hernieuwbare energieopwekking op zee.

Bevoorrading

Bevoorrading

Met 712 MW aan geïnstalleerd vermogen garandeert de Belgische offshore windsector vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid.
Internationaal & Export

Internationaal & Export

De ervaring bij de realisatie van de eerste offshore windparken in België stelt energiebedrijven, maritieme bouwbedrijven én tal van toeleveranciers in staat om innovatieve technieken te ontwikkelen en te exporteren naar het buitenland
Duurzaam Ondernemen

Duurzaam Ondernemen

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald.
Investering

Investering

In België zijn de windparken op zee private initiatieven, van voornamelijk Belgische ondernemingen. Elk project wordt afzonderlijk gefinancierd en gerealiseerd.
Tewerkstelling

Tewerkstelling

De bouw van een gemiddeld offshore windproject (ca. 300 MW) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase ca. 1400 directe arbeidsplaatsen en eenzelfde aantal indirecte jobs.
Innovatie

Innovatie