Vacature: Secretaris-generaal

Voltijds

Belgian Offshore Platform, Brussel, België

Belgian Offshore Platform (BOP) vzw, een in Brussel gevestigde non-profit organisatie die de investeerders en eigenaars van offshore windparken in de Belgische Noordzee vertegenwoordigt, is op zoek naar een

Secretaris-generaal

De taken en verantwoordelijkheden omvatten (niet-limitatief)

 • Belangenbehartiging en bewustmaking van de relevantie van offshore windenergie in België ten aanzien van de regering, de overheden, de netbeheerder, de regulator en de relevante stakeholders;
 • Verdediging van de belangen van de investeerders in offshore windenergie;
 • Sectordata bundelen en verspreiden naar de media, het beleid, de stakeholders en het grote publiek;
 • Monitoring, analyse en aanbevelingen inzake het Belgische energie- en klimaatbeleid en aanverwante kwesties;
 • Management en coaching van het BOP-team, bestaande uit een technisch expert en een communicatiemedewerker, en beheer van HR-, juridische en financiële kwesties van de vzw;
 • Het identificeren van kwesties die voor de leden van het BOP van belang zijn op het gebied van offshore hernieuwbare energie in België;
 • Uitstekende relaties ontwikkelen met besluitvormers, media, stakeholders en influencers;
 • BE en EU-beleidsmonitoring en strategische analyse op het gebied van offshore hernieuwbare energie in België;
 • Voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité;
 • Plannen van en toezicht houden op interne werkgroepvergaderingen;

Vereist profiel

 • Een universitair diploma in rechten, economie of andere relevante gebieden;
 • Minimaal 10 jaar relevante beroepservaring;
 • Gedegen kennis van en bewezen ervaring met het Belgische institutionele kader en het federale beleidsvormingsproces op het gebied van energie en klimaat;
 • Vertrouwd en ervaren met federale wetgeving en relevante publicaties en rapporten, ook internationaal;
 • Ervaring algemeen management;
 • Tweetalig NL/F met uitstekende kennis van het Engels;
 • Volledige beheersing van ICT-tools;

Vaardigheden

 • Proactieve planning van de strategie, doelstellingen en andere te leveren prestaties van BOP, zoals bepaald door de raad van bestuur en het uitvoerend comité;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden;
 • Uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden met gevoel voor diplomatie;
 • Constructieve onderhandelingsvaardigheden;
 • Een positieve en 'can-do' houding;
 • Zin voor initiatief;
 • Een analytische en gestructureerde geest die in staat is strategische kwesties op eenbeknopte en goed verwoordde manier te onderzoeken, te analyseren en er verslagover uit te brengen aan uiteenlopende stakeholders;
 • Persoonlijke integriteit en inzet om duurzame professionele relaties op te bouwenmet leden, beleidsmakers, media en stakeholders;
 • Het vermogen om werk te organiseren en prioriteiten te stellen, te multitasken enstrikte tijdschema's na te leven;
 • Vermogen en bereidheid om zelfstandig te werken;

BOP biedt aan

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht
 • Salaris volgens ervaring plus een aanvullend pakket aan voordelen
 • Verwachte startdatum: nog te bepalen

Geschikte kandidaten moeten hun sollicitatie per e-mail in het Nederlands of Engels sturen naar ml[@]belgianoffshoreplatform.be

Met bijlagen:

 • een CV
 • een korte sollicitatiebrief
 • een referentiebrief en/of contactgegevens van een referent
 • een indicatie van de beschikbaarheid om in de functie te beginnen
 • een indicatie van eventuele salarisverwachtingen

Deadline voor sollicitaties: 28 augustus