Internationaal & Export

De ervaring bij de realisatie van de eerste offshore windparken in België stelt energiebedrijven, maritieme bouwbedrijven én tal van toeleveranciers in staat om innovatieve technieken te ontwikkelen en te exporten naar het buitenland. De opgebouwde expertise van bovenvermelde partijen materialiseert zich vandaag al in het binnenhalen van verschillende internationale contracten voor offshore windenergie.

5.000.000.000 euro

Offshore windenergie kan in de komende jaren één van de sterkst groeiende sectoren van de Belgische economie worden. De bouw van 5 bijkomende offshore windturbineparken (periode 2014 -2020) vertegenwoordigt een investering van ca. 5 miljard EUR. België heeft zich op korte termijn naar de top gewerkt in offshore windenergie. De derde plaats in de Europese rangschikking (na Groot- Brittannië en Denemarken) brengt knowhow en expertise met zich mee. Die voortrekkersrol geeft Belgische bedrijven die actief zijn in offshore wind, een cruciale voorsprong op de markt van deze innovatieve technologie.

Wereldfaam

Meerdere Belgische ondernemingen specialiseren zich volop in de bouw én exploitatie van offshore windparken. Diverse maritieme bouwbedrijven investeren naast jobs ook in materieel (o.a. hoogtechnologische vaartuigen en installatietechnieken) bieden innovatieve oplossingen en verwerven hiermee wereldwijde faam. Ook heel wat toeleveranciers doen economisch hun voordeel : levering van componenten van windturbines, constructie van funderingen, productie van de hoogspanningsposten op zee, etc. Naast de grote aannemers ontwikkelt zich eveneens een netwerk van kleinere toeleveringsbedrijven. O.a. ingenieursbureaus en bodemonderzoekbedrijven hebben zich gespecialiseerd in offshore wind. Er is ook lokale tewerkstelling gecreëerd in de Belgische havens.

Groeipotentieel

Ondanks de sterke groei van de voorbije jaren, staat offshore windenergie aan het begin van z’n ontwikkeling. Tegen 2021 wordt in Europa een totaal geïnstalleerd vermogen verwacht van om en bij de 45 GW, waarvan op vandaag al 22 GW de nodige vergunningen heeft behaald om te kunnen bouwen. In vergelijking met de huidige capaciteit van 8 GW betekent dit een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 22%. Buiten de Unie staat de ontwikkeling van offshore wind nog in de kinderschoenen maar zijn de ambities zeker even groot.

Het is belangrijk dat België haar toppositie in offshore windenergie behoudt. Nieuwe investeringen in de eigen markt creëren exportmogelijkheden op korte en lange termijn, uitbouw van een innovatieve industriële sector, nieuwe jobs en welvaart.