Tewerkstelling

De bouw van een gemiddeld offshore windproject (ca. 300 MW) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase ca. 1400 directe arbeidsplaatsen en eenzelfde aantal indirecte jobs. De exploitatiefase creëert gemiddeld 100 nieuwe jobs per windpark. Concreet betekent dit dat de realisatie van het totale offshore windpotentieel in België ca. 20.000 arbeidsplaatsen creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase en 800 nieuwe, permanente jobs voor de exploitatie.

De leden van het Belgian Offshore Platform werken sinds 2007 intensief mee aan het behalen van de Europese en Belgische klimaatdoelstellingen voor hernieuwbare energie. Het bindende streefcijfer van 20% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 heeft de sector een boost gegeven.

De offshore windsector in België is een snelgroeiende en compleet nieuwe cleantech industrie met een groot tewerkstellingspotentieel.

Bij de bouw van de eerste 3 offshore windparken zijn ca. 5000 jobs gecreëerd. In het kielzog van deze eerste projecten is ook een veelbelovend en innovatief cluster ontstaan van installatie- en onderhoudsbedrijven die eveneens heel wat toegevoegde waarde en tewerkstelling creëert. De opgebouwde kennis, expertise en innovatieve oplossingen zijn exporteerbaar, zoals nu al dagelijks wordt bewezen door enkele Belgische ondernemingen.

In tegenstelling tot de algemene trend van “jobverlies”, is er geen twijfel dat de tewerkstelling in de hernieuwbare energiesector de komende jaren nog sterk stijgt.

De bouw van een gemiddeld offshore windproject (ca. 300 MW) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase ca. 1400 directe arbeidsplaatsen en nog eens eenzelfde aantal indirecte jobs. De exploitatiefase creëert gemiddeld 100 nieuwe jobs per windpark. Concreet betekent dit dat de realisatie (tussen 2007 en 2020) van het totale offshore windpotentieel in België (2200 MW) ca. 20.000 arbeidsplaatsen (uitgedrukt in manjaren) creëert tijdens de ontwikkelings- en bouwfase en 800 nieuwe, permanente jobs voor de exploitatie (min 20 jaar).