Publicaties

Date

Subject

Download

03/05/17

Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Op 8 februari 2017 organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee. Het huidige marien ruimtelijk plan, een echte pionier in Europa, werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026.

Stakeholderparticipatie

De ruimte in het Belgische deel van de Noordzee is schaars en daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij het herzien van het marien ruimtelijk plan. De Noordzee speelt immers een belangrijke rol voor toerisme, recreatie, visserij, duurzame energiewinning, scheepvaart, natuurbehoud en zoveel meer.

U kan de positionering van het BOP voor het MRP 2026 lezen in het pdf document.

pdf

03/05/17

Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Op 8 februari 2017 organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee. Het huidige marien ruimtelijk plan, een echte pionier in Europa, werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026.

Stakeholderparticipatie

De ruimte in het Belgische deel van de Noordzee is schaars en daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij het herzien van het marien ruimtelijk plan. De Noordzee speelt immers een belangrijke rol voor toerisme, recreatie, visserij, duurzame energiewinning, scheepvaart, natuurbehoud en zoveel meer.

U kan de positionering van het BOP voor het MRP 2026 lezen in het pdf document.

pdf

04/04/17

Studie naar socio-economische impact Belgische windmolenindustrie

Op woensdag 29 maart presenteerde het Belgian Offshore Platform de resultaten van een studie naar de socio-economische impact van de Belgische offshore windenergie. De studie werd uitgevoerd door het studiebureau Climact. U kan een uitgebreide samenvatting hier downloaden.

pdf

18/11/14

Macro-economische impact van Hernieuwbare Energie Productie in België

Het inzetten van hernieuwbare energie is een van de sleuteloplossingen om de belangrijke uitdagingen inzake energie het hoofd te kunnen bieden. 

pdf

05/11/14

Memorandum

Grootschalige elektriciteitsproductie op zee is onmisbaar in de hernieuwbare energiemix. In de komende jaren staat de Belgische offshore windsector voor grote investeringen die een antwoord bieden op de ecologische en economische uitdagingen bepalend voor onze toekomst.

Offshore windenergie is één van de sterkste troeven naar energieonafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid. Het is een sterk middel in de strijd tegen klimaatverandering dat tegelijk de economie duurzamer maakt en een grotere tewerkstelling creëert.

Het Memorandum geeft een overzicht van de engagementen die de sector neemt alsook van de uitdagingen voor de komende jaren.

pdf

05/09/14

PPT BOP – Benchmarking Studie Offshore Wind – Persconferentie 26 maart 2013

Offshore wind is expected to contribute significantly to the Belgian renewable energy targets. In the Belgian part of the North Sea, about 2.2 GW of offshore wind energy has been licensed by the federal authorities. The cost of these developments is often debated and is currently high on the policy agenda.

pdf

05/09/14

3E – Benchmarking Studie Executive Summary

Offshore wind is expected to contribute significantly to the Belgian renewable energy targets. In the Belgian part of the North Sea, about 2.2 GW of offshore wind energy has been licensed by the federal authorities. The cost of these developments is often debated and is currently high on the policy agenda. 

pdf

05/09/14

Executive Summary

Offshore windenergie zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de Belgische doelstellingen inzake hernieuwbare energie. De federale overheid heeft vergunningen verleend voor ongeveer 2,2 GW aan offshore windenergie in het Belgische deel van de Noordzee. De kostprijs van deze ontwikkelingen is vaak voorwerp van discussie en staat momenteel hoog op de politieke agenda. 

pdf