Offshore wind record broken in Belgium

16/09/2017

Op 22 oktober 2017 werd 20 GWh stroom opgewekt in de Belgische Noordzee. De windmolens op zee zorgden voor stroomverbruik van 4 miljoen huishoudens of voor 38 % van het industriële elektriciteitsverbruik.